Essi Salavirta

Työterveyspsykologi

Tervetuloa vastaanotolle!

Specialområde och speicalkompetens

  • Företagspsykolog

Intresseområden

  • Arbetsförmåga
  • Arbetsvälbefinnande
  • Mental ork
  • Trötthet
  • Problem på arbetsplatsen

Utbildning och titel

  • Företagshälsovårdspsykolog