Laboratoriepaket för män

Laboratoriepaketet för män riktar sig till män som är intresserade av sitt hälsotillstånd och är skräddarsytt efter mannens behov.

Så här bokar du laboratoriepaketet för män

Laboratoriepaketet för män kräver inga speciella förberedelser, såsom fasta. Du kan komma till laboratorieundersökningen för män utan remiss.

Tidsbokning

Boka tid via tidsbokningen på nätet  till vilket Mehiläinen-laboratorium som helst eller kom till laboratoriet utan bokad tid när laboratoriet är öppet. Se närmaste laboratorium och öppettider.

Boka tid

Innehållet i laboratoriepaketet för män

I laboratoriepaketet för män ingår följande laboratorieundersökningar:

 • B12-vitamin
  Brist på vitamin B12 kan orsaka blodbrist, smärta, minnesstörningar och depression.

 • D-vitamin
  D-vitaminets viktigaste uppgift är att öka upptagningen av kalcium och fosfor i magtarmkanalen och den viktigaste effekten av det är att stärka skelettet.

 • Prostatatest
  Ett prostataspecifikt antigentest (S-PSA) mäter prostatans hälsotillstånd. Bestämningen av prostataspecifikt antigen är relaterad till tidig upptäckt, övervakning och förebyggande av prostatasjukdomar.

 • Sköldkörteltest
  Med ett sköldkörteltest undersöks sjukdomar i sköldkörteln (S-TSH). Sköldkörtelsjukdomar kan störa ämnesomsättningen på många sätt, orsaka förhöjt blodtryck och förhöjda blodfetter eller rytmstörningar.

 • Levervärden
  I levervärdena undersöks leverenzymet (P-ALAT) som beskriver användningen av läkemedel och alkohol, fettlever och leverfunktionen i allmänhet.

 • Liten blodbild (blodstatus)
  Undersökningen liten blodbild och trombocyter (PVK+T) är en viktig grundundersökning som beskriver kroppens hälsotillstånd på många olika sätt. Med hjälp av blodbilden kan man upptäcka olika störningar i kroppen, till exempel tecken på olika slags blödningar, inflammationer, störningar i blodbildningen i benmärgen samt flera faktorer i anslutning till intag och upptagning av näring. Läs mer om den lilla blodbilden.

 • Långtidsblodsocker
  Långtidsblodsockret (P-HbA1C) anger blodsockerbalansen under de senaste veckorna/månaderna. Långtidsblodsockret stiger ofta redan innan man får diabetes, vilket innebär att man med hjälp av ändrade levnadsvanor till och med kan förhindra diabetes.

 • Blodfettvärden
  I mätningen av blodfettvärden ingår mätning av total-, HDL- och LDL-kolesterol samt triglyceridhalter (P-lipider). Blodfettvärdena är viktiga mätare vad gäller risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Fettvärdena påverkas av både genetiska och miljömässiga faktorer såsom kost, motion och rökning.

BOKA TID

Pris för laboratoriepaketet för män

Priset för laboratoriepaketet för män är 192,90 €

I priset ingår

 • Tagning och undersökning av blodprov på valfri Mehiläinen-mottagning.
 • Leverans av resultat.

Resultat

Provresultaten från laboratoriepaketet för män sparas i MinMehiläinen. Du kan använda MinMehiläinen i din mobil genom att ladda ner MinMehiläinen-appen från appbutiken. Du kan även använda nätversionen av MinMehiläinen på datorn.

Ladda ner appen MinMehiläinen i din iPhone 

Ladda ner appen MinMehiläinen i din Android-telefon 

ÖPPNA MINMEHILÄINEn

Utlåtanden från Digikliniken eller din läkare

Observera att ett separat utlåtande om resultaten av laboratoriepaketet inte ingår i paketet. Genom att diskutera med din läkare om resultaten av laboratorietesterna som identifierar hälsoriskerna får du en professionell tolkning av resultaten samt instruktioner för hur du kan främja din hälsa.

Du kan kontakta din läkare eller Digiklinikens allmänläkare för ett utlåtande. Avgiften till Digikliniken är 39,90 €.

Om du har låtit testa dig med en remiss från en läkare, lönar det sig att komma överens med läkaren om ett utlåtande om resultaten och fortsatta instruktioner.

GÅ TILL DIGIKLINIKEN

marraskuu 2022viikko 48