Coronavaccin för företagshälsovårdens kunder

För närvarande ges inte coronavaccin i Mehiläinen. Kontakta coronavaccinationsstället i din kommun.

Kommuner och städer
Mehiläinen deltar i vaccinationerna enligt överenskommelse med respektive kommun och erbjuder möjlighet att vaccinera befolkningen i alla kommuner där det är möjligt.

För närvarande ges inte coronavaccin i Mehiläinen. Kontakta coronavaccinationsstället i din kommun.

Företagshälsovård
Mehiläinen vaccinerar enligt det nationella vaccinationsprogrammet. En anställd kan ansöka om coronavaccination hos Mehiläinen om arbetsgivaren har gått med på att vaccinera de anställda inom Mehiläinens företagshälsovård.

När du besöker Mehiläinen för att vaccinera dig mot coronaviruset får du ett intyg över att du har blivit vaccinerad i MinMehilänen-appen. Vid behov kan du skriva ut ett vaccinationsintyg från appen.

För närvarande ges inte coronavaccin i Mehiläinen. Kontakta coronavaccinationsstället i din kommun.

Anvisningar inför coronavaccinationen

  • Klädsel: ta på dig en kortärmad skjorta, så att vaccinet enkelt kan injiceras i överarmen.
  • Använd munskydd under hela vaccinationsbesöket.
  • Stanna kvar i väntrummet i minst 15 minuter med tanke på eventuella reaktioner efter vaccinationen.
  • Efter vaccinationen kan du känna lokala symtom vid injektionsstället såsom smärta, rodnad, hetta och svullnad.
  • Andra allmänna mycket vanliga övergående symtom är feber, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, irritabilitet och frossa. Lymfkörtlarna kan också svälla lokalt. De förväntade symtomen förekommer oftare efter den andra vaccindosen. Lokala och allmänna symtom yppar sig vanligtvis inom några dagar efter vaccinationen. De går över inom några timmar eller dygn. De kan behandlas med feber och smärtstillande medel, främst paracetamol, som symtomatisk behandling.
  • Om du får övergående feber på grund av vaccinet, behöver du inte låta testa dig för coronaviruset. Om febern håller i sig, du är uppenbart sjuk eller får symtom på luftvägsinfektion, ska du kontakta hälso- och sjukvården för att få en bedömning av om du har en samtidig coronavirusinfektion.
  • Det är viktigt att du kommer ihåg att förebygga coronavirussmitta även efter vaccinationen, fortsätt att skydda dig själv och hålla avstånd.

Läs mer:
Lär dig mer om coronavaccinationer och svar på vanliga frågor

Nedan Mehiläinens vaccinationsställen och och mer information

Av informationen om den coronavaccinationsställe du valt kan du se de kommuner vars befolkning och företagshälsovårdskunder betjänas av coronavaccinationsplatsen. Dessutom kommer du att se starttiden för det tredje coronavaccinet.

För närvarande ges inte coronavaccin i Mehiläinen. Kontakta coronavaccinationsstället i din kommun.