Impulsoskillometri

Impulsoskillometri är en lungfunktionsundersökning som passar för barn under skolåldern (2-7-åringar). Undersökningen kräver enbart passivt samarbete av barnet, mätningarna utförs under viloandning. Barnen får sitta på en stol och andas lugnt genom ett rör. Under undersökningen har astma- och allergiskötaren barnfilmer man kan titta på. Till undersökningen kan tilläggas belastningstest och bronkodilatation. Med hjälp av dessa mäter man hur mycket belastning och luftrörsvidgande medicin påverkar lungfunktionen.

För impulsoskillometriundersökningen bokas ca 15-30 min om det bara görs en grundundersökning, 45 min för bronkodilatation och 90 min. för belastningsoskillometri.

Specialister och verksamhetsställen

Riikka Aalto
LL, Työterveyshuollon erikoislääkäri
Minna Aaltonen
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.7
Marketta Ahonen
LKT, Yleislääkäri
9.7
Henrikka Aito
LT, lastentautien erikoislääkäri