Impulsoskillometri

Impulsoskillometri är en lungfunktionsundersökning som passar för barn under skolåldern (2-7-åringar). Undersökningen kräver enbart passivt samarbete av barnet, mätningarna utförs under viloandning. Barnen får sitta på en stol och andas lugnt genom ett rör. Under undersökningen har astma- och allergiskötaren barnfilmer man kan titta på. Till undersökningen kan tilläggas belastningstest och bronkodilatation. Med hjälp av dessa mäter man hur mycket belastning och luftrörsvidgande medicin påverkar lungfunktionen.

För impulsoskillometriundersökningen bokas ca 15-30 min om det bara görs en grundundersökning, 45 min för bronkodilatation och 90 min. för belastningsoskillometri.

Specialister

Petri Kulmala
Professori, lastentautien erikoislääkäri
9.9
Jaana Rahiala
Lastentautien erikoislääkäri
Vilja Terävä
Lastentautien erikoislääkäri
Riitta Ojala
Lastentautien erikoislääkäri
9.9
Se andra specialister