mies, juoksu, urheilu, urheiluvammat
Needs review

Idrottskliniken är en avdelning sepcialiserad på stöd- och rörelseorgan. Avdelningen koncentrerar sig på den motionerande människans hälsovård.

Våra huvudenheter finns i Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kouvola, Lahtis, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vasa och Åbo.

Våra patienter är elitidrottare från hela landet. Vår erfarenhet från elitidrotten är till nytta för alla våra patienter, även om de fått sina skador av trädgårdsarbete eller datoranvändning snarare än av toppidrott.

Genom att söka dig till idrottskliniken kommer du in i en vårdkedja som innehåller moderna metoder för att ge diagnos, operationsvård vid behov samt rehabilitering enligt de senaste metoderna.

Läkarna på idrottskliniken har tillsammans kommit överens om vissa standarder för vården, som motsvarar den senaste forskningen om hälsoriskerna för en idrottande människa. Idrottskliniken har en egen forskningsavdelning och våra läkare har varit föregångare vad gäller många av de ingrepp som görs på kliniken.