Sport Mehiläinen

Sport Mehiläinen betjänar hobbyidrottare, målinriktade aktiva motionärer, idrottare och idrottsföreningar i stor omfattning i hela Finland bl.a. genom att förebygga, behandla och rehabilitera idrottsskador.

Våra kunder rekommenderar Sport Mehiläinen!

Ju större antal desto större andel av våra kunder rekommenderar Sport Mehiläinen till andra.

Idrottsläkare och multiprofessionella experttjänster till ditt förfogande

Sport Mehiläinens experter representerar den absoluta finländska expertisen inom förebyggande, behandling och rehabilitering av besvär i rörelseorganen, led- och bensjukdomar samt idrottsskador.

Hos Sport Mehiläinen betjänas du av:

  • ledande idrottsläkare, kirurger och ortopeder inom området
  • fysioterapeuter som specialiserat sig på förebyggande, behandling och rehabilitering av idrottsskador
  • idrottspsykologer med fokus på psykisk träning samt
  • näringsterapeuter som specialiserat sig på idrottarens kost.

Dessutom har du tillgång till:

  • eltäckande laboratorieundersökningar och -tjänster,
  • bilddiagnostiska tjänster (röntgen, magnetundersökning, CBCT-undersökning) samt
  • dagkirurgiska sjukhus och polikliniker.

Sport Mehiläinens kirurger är specialiserade på behandling av olika rygg-, axel-, höft-, knä-, vrist-, fotblads-, sen- och broskbesvär samt frakturer. Dessutom undersöker och behandlar vi hos Sport Mehiläinen hand- och handledsskador. Sport Mehiläinens kirurger och ortopeder samarbetar friktionsfritt med fysioterapeuter, idrottsläkare och andra professionella som främjar rehabiliteringen samt kundens välbefinnande under hela vårdvägen. Målet med det nära samarbetet är att kunden ska kunna återvända till sin egen gren utan att problemet upprepas.

En effektiv vårdkedja garanterar snabb vård

Tack vare Sport Mehiläinens smidiga och effektiva vårdkedja kan vården komma igång snabbt. De moderna bilddiagnostiska tjänsterna och laboratorietjänsterna fungerar med flexibla tidtabeller. De moderna sjukhusen i Åbo (Neo) och Helsingfors (Tölö) som är specialiserade på idrottskirurgi utför ortopediska ledoperationer för att behandla besvär som smärttillstånd och skador i fotbladet, vristen, knäet, höften, ryggen, axeln, armbågen, handleden och handen, inklusive sen-, led- och broskskador. Ingreppet utförs huvudsakligen dagkirurgiskt med hjälp av titthålskirurgi, vilket gör det möjligt för kunden att snabbt komma hem för att återhämta sig.

Internationellt ansedd service

Sport Mehiläinen har fått internationellt erkännande för sin spetskompetens inom behandlingen av idrottsskador. Välkända idrottare och idrottsföreningar runtom i världen litar på kompetensen hos Sport Mehiläinens idrottsläkare, kirurger, ortopeder och övriga experter när en idrottsskada uppstår. Under åren har många internationella elitidrottare, som fotbollsspelare, ishockeyspelare, friidrottare och basketspelare, behandlats på kliniken. Hos Sport Mehiläinen vårdas alla kunder med samma höga standarder.

Samarbete med idrottare och idrottsföreningar

Sport Mehiläinen samarbetar med över 200 idrottsföreningar runtom i Finland. Det nära samarbetet med idrottare och idrottsföreningar syns bl.a. genom gemensamma utbildningstillfällen, evenemang och besök. Dessutom fungerar Sport Mehiläinens kirurger lokalt som idrottsföreningens eller -lagets egen ansvariga ortoped.