Needs review

Idrotts Mehiläinen erbjuder idrottsutövare, målinriktade motionärer, elitidrottare och idrottsföreningar bl.a. förebyggande behandling, vård och rehabilitering av idrottsskador. 

MULTIPROFESSIONELLA EXPERTTJÄNSTER TILL DITT FÖRFOGANDE 

Specialisterna på Idrotts Mehiläinen representerar den absoluta spetskompetensen i Finland inom förebyggande behandling, vård och rehabilitering av belastningsskador, led- och skelettsjukdomar samt idrottsskador. 

På Idrotts Mehiläinen betjänar dig: 

  • ledande läkare, kirurger och ortopeder inom idrottsmedicin
  • fysioterapeuter specialiserade på förebyggande behandling, vård och rehabilitering av idrottsskador samt
  • näringsterapeuter specialiserade på näringsrådgivning för idrottare.

Därtill står till ditt förfogande:

  • omfattande laboratorieundersökningar och -tjänster,
  • bilddiagnostiska tjänster (röntgen, magnetundersökning, digital volymtomografi) samt
  • sjukhus och polikliniker för dagkirurgi. 

Kirurgerna på Idrotts Mehiläinen är specialiserade på olika rygg-, axel-, höft-, knä-, vrist- och fot- samt led- och broskbesvär samt vård av benbrott. Dessutom undersöker vi och vårdar på Idrotts Mehiläinen skador på händer och handleder. Kirurgerna och ortopederna på Idrotts Mehiläinen samarbetar sömlöst genom hela vårdprocessen med fysioterapeuterna och övrig vårdpersonal för att främja rehabiliteringen samt kundens välbefinnande. Ändamålet med ett tätt samarbete är att kunden ska kunna återgå till sin idrottsgren utan att problemet återkommer. 

EN EFFEKTIV VÅRDKEDJA GARANTERAR EN SNABB TILLGÅNG TILL VÅRD   

Tack vare den smidiga och effektiva vårdkedjan på Idrotts Mehiläinen kommer vårdprocessen snabbt igång. Moderna röntgen- och laboratorietjänster betjänar med flexibla tidtabeller. De moderna sjukhusen i Åbo (NEO) och Helsingfors (Tölö) som är specialiserade på idrottskirurgi utför ortopedisk kirurgi på rörelseapparaten, som vårdar besvär som t.ex. smärttillstånd i fot, vrist, knä, höft, rygg, axel, armbåge, handled och händer samt skador som t.ex. sen-, led- och broskskador. Ingreppen görs huvudsakligen som en dagkirurgisk titthålsoperation (artroskopi), varvid kunden snabbt kan åka hem för att återhämta sig.

INTERNATIONELLT RENOMMERADE TJÄNSTER

Idrotts Mehiläinen har fått internationellt erkännande för sin spetskompetens inom vård av idrottsskador. När en idrottsskada uppstår förlitar sig berömda idrottare och idrottsföreningar runt om i världen på yrkeskunskapen hos de medicinska experterna på Idrotts Mehiläinen. Ett flertal internationella toppidrottare har under årens lopp behandlas på kliniken, t.ex. fotbollsspelare, ishockeyspelare, friidrottare och basketspelare. På Idrotts Mehiläinen behandlas alla kunder enligt samma höga standard.

Läs mera (på finska):

SAMARBETE MED IDROTTARE OCH IDROTTSKLUBBAR

Idrotts Mehiläinen samarbetar med över 200 idrottsföreningar runt om i Finland. Det nära samarbetet med idrottare och idrottsföreningar sker bl.a. i form av gemensamma kurser, evenemang och besök. Därtill tjänstgör kirurgerna på Idrotts Mehiläinen som ansvarig ortoped för lokala idrottsföreningar eller -lag.

Läs mera:

Finska sidor

Kontakt och läkare (på finska)

Samarbete med idrottare och idrottsklubbar (på finska)