D-vitamin

D-vitaminets viktigaste uppgift är att öka upptagningen av kalcium och fosfor från mag-tarmkanalen och dess viktigaste effekt är att stärka skelettet hos såväl barn i växande ålder som hos vuxna. Även upptagningen av järn, zink och magnesium blir effektivare. Utöver dessa har D-vitamin sannolikt ett flertal andra hälsoeffekter, eftersom det reglerar funktionerna hos hundratals gener i kroppen.

Tack vare solljuset bildas ett aktivt förstadium av D-vitamin i huden, men särskilt under den mörka årstiden får man inte tillräckligt D-vitamin från kosten och då behövs ett D-vitamintillskott. Därför är det bra att kontrollera ett tillräckligt intag när den mörka årstiden börjar. Det kan man göra genom att mäta 25-hydroxyvitamin D i blodet, det vill säga halten av kalsidiol (S-D-25), som anger både upptagningen av vitaminet samt kroppens D-vitaminförråd.

Mätningarna borde alltid utföras i samma laboratorium, eftersom laboratoriernas mätmetoder avviker från varandra. Provet kan tas på vilken av Mehiläinens läkarcentraler som helst, analysen görs i Mehiläinens centrallaboratorium i Tölö.

Vad orsakar D-vitaminbrist?

Brist på D-vitamin kan leda till osteoporos och benbrott. Forskning visar att brist på D-vitamin också hör samman med bland annat infektionskänslighet, det vill säga ett försvagat immunförsvar, depression, diabetes, cancer- och blodkärlssjukdomar, balanssvårigheter och muskelsvaghet, autoimmuna sjukdomar samt degeneration i nervsystemet. Man har dock inte alltid kunnat påvisa ett direkt förhållande mellan orsak och följder.

Brist på D-vitamin förekommer allmänt bland den vuxna befolkningen i Finland

Finska undersökningar har visat att brist på D-vitamin är något vanligare bland kvinnor än bland män och endast hos cirka var sjätte finländare är blodhalten tillräcklig med tanke på skeletthälsan (över 75-80 nmol/l). D-vitaminnivåerna bland både män och kvinnor är beroende av ålder och fysiskt aktivitet. D-vitaminnivåerna hos överviktiga är lägre än hos personer med normal vikt. Överviktiga kvinnor i arbetsför ålder, vars fysiska aktivitet är låg och som inte använder vitamintillskott som innehåller D-vitamin löper störst risk att utsättas för brist på D-vitamin.

Brist på D-vitamin och ålder

Risken för brist på D-vitamin är särskilt stor bland åldringar, eftersom hudens förmåga att producera D-vitamin minskar, de vistas inte lika mycket utomhus och klädseln kan även på sommaren vara täckande. Även ensidig kost kan öka risken för vitaminbrist bland åldringar.

D-vitamindosering – Rekommenderat intag

Rekommenderat intag året runt utöver D-vitamin från kosten är:

• 2 veckor – 2 år 10 µg/dygn
• 2 – 17 år 7,5 µg/dygn
• 18 – 60 år 10 µg/dygn vid behov*
• 61 – 74 år 10 µg/dygn vid behov*
• --> 75 år 20 µg/dygn**
• Gravida och ammande kvinnor kvinnor 10 µg/dygn
*När man inte dagligen använder mjölkprodukter och fettblandningar med tillsatt D-vitamin och/eller fisk under den mörkaste tiden på året (oktober–mars).
**En lägre dos (10 µg/dygn) av D-vitamintillskott kan vara tillräckligt om man regelbundet använder mjölkprodukter och fettblandningar med tillsatt D-vitamin och/eller fisk.
En säker dygnsdosering är sannolikt cirka 100 µg/dygn. Mätenheten är mikrogram (µg) och de internationella enheterna (IU); 10 µg = 400IU

D-vitamin från kosten

Fet fisk är en utmärkt D-vitaminkälla. Även mjölprodukter och pålägg med tillsatt D-vitamin är utmärkta

D-vitaminkällor

Halten per 100 g:

• Gös 24,8 µg
• Sik 22,1 µg
• Pålägg med lågt fettinnehåll och margarin 20,0 µg
• Strömming 17,0 µg
• Kantareller 12,8 µg

Den engångsdos av D-vitamin som fås från solen kan under 20 minuter till och med uppgå till 10 000 IU (250 µg). Regelbunden vistelse solen i två veckor mer än fördubblar kalsidiolhalten i serumet. Halten minskar dock under veckornas lopp, och en så kallad solsemester räcker inte till för att täcka hela vinterns behov av D-vitamin.

Överdosering av D-vitamin

Inte ens en riklig användning av mjölkprodukter med tillsatt D-vitamin ökar intaget till över den gräns som anses vara säker. Upptagning av D-vitamin via huden eller kosten kan inte orsaka förgiftning, men den aktiva formen av D-vitamin som njurpatienter får (kalsitriol) kan leda till överdosering.
Förgiftningssymtom kan förekomma om S-D-25 överstiger 300 nmol/l, varvid ofta även blodets kalciumhalt är förhöjd. Symtomen är bland annat aptitlöshet, viktminskning, allmän svaghet, förvirring, uppkastningar och vätskebrist.

Hur kommer jag till en undersökning?

Du kan låta mäta din D-vitaminnivå i ett laboratorium utan remiss. Du kan boka tid via tidsbokningen på nätet  till vilket av Mehiläinens serviceställen som helst. Du får äta och dricka som vanligt före provet och det måste inte tas vid ett visst klockslag.

Priset på D-vitaminundersökning

Prislistan för laboratorieundersökningar visar priset på de vanligaste proverna och undersökningarna utan FPA-ersättning.

Var får jag resultaten?

Resultaten av laboratorieundersökningarna kommer till MinMehiläinen och lagras där. Du kan använda MinMehiläinen via din mobil genom att ladda ner OmaMehiläinen-appen från appbutiken. Du kommer till den datorbaserade OmaMehiläinen-nätversionen här.

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7
Katso seuraava vapaa aika
huhtikuu 2021viikko 16
Ei vapaita aikoja tälle valinnalle, ole hyvä ja ota yhteyttä soittamalla numeroon:010 414 00*