Needs review

Verksamheten på Mehiläinens hjärtklinik täcker hela Mehiläinens undersöknings- och vårdverksamhet och hjälper patienten att snabbt få tid för undersökning och kunnig vård, vid behov även operation.

Du kan få tid hos läkare som är specialiserade på hjärtsjukdomar vid nästan alla Mehiläinens mottagningar. På Mehiläinens hjärtklinik kan man även göra kontraströntgen av hjärtats blodkärl och ballongdilatationer, vilka sköts centralt på Mehiläinens sjukhus i Helsingfors.

Här kan du bekanta dig närmare med vår undersöknings- och vårdservice kring hjärtsjukdomar, eller beställa tid direkt för att få specialiserad vård. Om du har frågor gällande hjärtsjukdomar kan du ringa till Mehiläinens Hjärtservicenummer nedan.

Mehiläinens hjärtservicenummer: 010 414 4220
(24 h om dygnet 7 dagar i veckan)

Verksamhetsorter och kontaktuppgifter

Hjärtlaboratoriet

(kontraströntgen av kranskärl och ballongdilatationer)
Norra Hesperiagatan 17 A
00260 Helsingfors

Tel: 010 414 4220 (Hjärtservicetelefon)
Fax: 010 414 4318

Sjukhuset Mehiläinen Helsingfors

Norra Hesperiagatan 17 A
00260 Helsingfors