Hjärnskakning

Hjärnskakning är en lindrig hjärnskada. Det är fråga om hjärnskakningen när efter ett slag i huvudet patienten är inte medvetslös, tappar inte minnet för över 10 minuter och har inga anfall. Patienten kan ha lindrig huvudvärk, trötthet, illamående och hon eller han kan kräkas ett par gånger.

Hjärnskakning orsakar alltid en skallskada, men det är tillfällig. Om patienten är även en liten stund medvetslös vid hjärnskakningen eller minnesluckan är längre än 10 minuter, gäller det att söka läkarens bedömning. Läkarens bedömning är också nödvändigt om patienten är en äldre person, använder medicin som påverkar blodkoagulering eller har blödningsbenägenhet.

Patienten får inte lämnas ensam efter hjärnskakningen och den följande natten efter skadan.

Hjärnskakning hos barn

Barnet har fått en hjärnskakning, om hon eller han har slagits sitt huvud men har bevarats medvetandet och minnet fungerar. Efter hjärnskakningen kan barnet vara trött, blek, illamående och barnet kan kräkas.

Om slaget följs med medvetslöshet, svår huvudvärk, våldsamma kräkningar eller förvirring, gäller det sig att omedelbart besöka en läkare. Barnet ska väckas ett par gånger i den följande natten och kollas att sinnen och rörande fungerar normalt.

Hjärnskakningspatientens bedömning hemma

Det viktigaste saken att utreda är att har patienten varit medvetslös efter slaget i huvudet. Längden av minnesluckan kan man undersöka genom att fråga patienten, i kronologisk ordning av händelser, kommer han eller hon ihåg vad hände. För exempel kan man fråga om patienten kommer ihåg hur han eller hon föll ock slag sitt huvud, kommer hon eller han ihåg var han eller hon vaknade och kommer han eller hon ihåg hur kom hem efter fallet.

Symtom av hjärnskakningen

Efter hjärnskakningen kan patienten ha huvudvärk, illamående, svindel, trötthet och kort, mildt yrsel. Symtomen lindras ofta redan i några timmar. Om symtomen är svåra, huvudvärken förstärkas, patientens allmäntillstånd är dålig, patienten har svårighet med balansen eller gåendet eller patienten är förvirrad och dåsig, gäller det sig att omedelbart besöka läkaren. För exempel Mehiläinens Allmänläkare jour hjälper direkt även utan tidsbokning när omedelbar vård behövs.

Det gäller sig att ta till läkaren också om patienten har domning eller muskelsvaghet i händer eller fötter, patienten har dubbelseende eller andra synbesvär eller patienten har svårigheter att tala och förstå tal so normalt. Dessa symtom och förstärkning av symtom antyder till annat än en vanlig hjärnskakning.

Behandling av hjärnskakningen

Efter en hjärnskakning lönar det sig att vila och undvika ansträngande aktiviteter och alkoholkonsumtion för ett par dagar. Om det behövs, kan man använda receptfria smärtstillande läkemedel.

Efter hjärnskakningen får patienten inte lämnas ensam. Patienten måste väckas ett par gånger på den följande natten. Patienten får inte gå sova ensam och sätta väckarklockan att väcka honom eller henne på natten, eftersom om symtomen förstärkas, patienten inte nödvändigtvis väcker och klarar att söka hjälp.

Undersökning av hjärnskakningen

När läkaren undersöker patienten, frågar läkaren noggrant vad är det som har hänt, kontrollerar patientens orientering i tid, plats och sig (patienten) själv, undersöker kranialnervernas aktion och inspekterar koordinationen, senreflexer och att händerna och fötterna har sin styrka kvar.

När patienten har fått ett slag i huvudet, läkaren undersöker också att skallbenen är fast, att det inte kommer blod från hörselgången och att patienten inte har blåmärke under ögonen eller bakom öron. Dessa symtom kan antyda till en skallfraktur. Dessutom inspekterar läkaren om patienten har andra skador. Vid behov görs det en datortomografi och andra diagnostiska bildtagningar.

Sena besvär av hjärnskakning

Huvudvärk, illamående och andra symtomen efter hjärnskakningen kan ta några dagar. Om symtomen är kvar efter två veckor eller symtomen återkommer, gäller det sig att besöka läkaren.

Tillfrisknandet av hjärnskakning

Det tar ungefär några dagar att tillfriskna av hjärnskakningen. Till arbetet kan man gå efter 1 till 3 dagar. Om medvetslöshet har angåtts skadan, eller minnesluckan var längre än 10 minuter, tillfrisknandet kan ta några veckor.

Hemkontroll av hjärnskakningen

Man kan följa situationen hemma, om symtomen så småningom förminskar och försvinner. Läkarens bedömning är alltid nödvändig för äldre personer, personer som använder medicin som påverkar blodkoagulering eller personer som har blödningsbenägenhet. Personen som har fått hjärnskakning får inte vara ensam hemma, och han eller hon får inte sova ensam hemma den följande natten heller.

Text: Allmänläkare, blivande akutmedicinspecialist Laura Patrikainen.

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7