HeiaHeia-tjänsten för personalens välbefinnande

HeiaHeias välfärdsteknologi för uppföljning av välbefinnandet i arbetet och till stöd för förebyggande insatser

Samarbetet mellan Mehiläinen och HeiaHeia gör det möjligt att utifrån uppföljningsdata utarbeta program för hela personalens välbefinnande. Elektroniska kartläggningar av hälsa och välbefinnande i kombination med välfärdsteknologi erbjuder en unik modell för insamling av värdefull information på arbetsplatsen om olika delområden av välbefinnande i arbetet. Detta är till konkret nytta för både arbetsgivare och arbetstagare.

  • Dessa uppföljningsdata erbjuder företagsledningen nyttig information om personalens arbetshälsa, välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Utifrån resultaten kan man vid behov föreslå korrigerande åtgärder för företaget. Uppföljningsdata möjliggör dessutom jämförelser med andra branschföretag och kan samtidigt ligga till grund för utvecklingsprogram för välbefinnande i arbetet.
  • En medarbetare kan dra nytta av dessa uppföljningsdata genom direkt feedback som beskriver det egna välbefinnandet, snabb identifiering av riskfaktorer och olika typer av undervisningsprogram. Dessa hälsodata, som hanteras på individnivå, möjliggör även social delning av valda uppgifter och socialt stöd.

En helhetssyn på arbetshälsan gör det möjligt att fånga upp problem i ett tidigt skede. Samtidigt kan medarbetarna erbjudas mer heltäckande och mer exakt riktade välfärdstjänster vid sidan av den grundläggande företagshälsovården.

HeiaHeia för ditt företag?

Intresserad? Fyll i en offertförfrågan på nätet, chatta med oss eller kontakta våra försäljningsexperter! Vi hjälper dig att hitta en modell som passar ditt företag.