Tandlagning

Den vanligaste orsaken till tandlagning är en så långt framskriden kariesskada att den inte längre går att stoppa. Då måste den skadade tandvävnaden avlägsnas och ersättas med fyllnadsmedel, dvs. en fyllning. För tandlagning kan många olika metoder och material användas. Din egen tandläkare rekommenderar det material och den metod för dig som passar just din situation.