Tandlagning

Tandlagning innebär att tandvävnad som har utsatts för kariesangrepp tas bort och ersätts med ett fyllnadsmedel, det vill säga en lagning.

En allmän orsak till tandlagning är ett kariesangrepp som har framskridit så långt att det inte längre kan stoppas. Om kariesangreppet har nått från emaljen ner till tandbenet måste tanden lagas.

Vid tandlagning kan flera olika metoder och material användas, såsom kompositplast, keramiskt material, glasjonomercement, amalgam eller guld. Tandläkaren rekommenderar passande material och lagningsmetod.

Hur lagas en tand?

Först avlägsnar tandläkaren den tandvävnad som har utsatts för kariesangrepp, antingen med ett handinstrument eller en borr. Om tandbenet har skadats endast lite, behövs nödvändigtvis ingen borr. Ibland kan man även använda laser.

När tandvävnad tas bort uppstår ett hål i vilket tandläkaren applicerar ett behandlingsmedel för att lagningsämnet ska fästa vid tanden. Efter verkningstiden sköljs och torkas tanden.

Lagningen fästs vid tanden och tandläkaren formar lagningen med en mikromotorborr så att den passar in i bettet. Lagningens passform kontrolleras med bettfolie som avslöjar om lagningen ännu måste formas mer.

Material som används för lagningar

Idag är merparten av lagningarna kompositplast. I plastblandningarna tillsätts ofta keramiska partiklar, det vill säga fillers, som förbättrar lagningens hållbarhet.

I mjölktänder, lagningar vid tandköttskanten och under plastlagningar kan man ibland använda glasjonomerlagningar. I de bakre tänderna är amalgamlagningar hållbara, men under de senaste åren har användningen av sådana minskat.

Även porslin är ett hållbart och estetiskt lagningsmaterial. På några verksamhetsställen kan Hammas Mehiläinens tandläkare tillverka keramiska Cerec-lagningar och kronor under samma behandlingsbesök.

Vanligtvis räcker en behandlingsgång för lagning, men tillverkningen av keramiska och guldfyllda lagningar kan kräva flera besök.

Tandlagningens pris

Tandlagningens pris varierar beroende på bland annat den metod och det material som används. Tandläkaren rekommenderar passande material och lagningsmetod. Du hittar mer information om tandlagningens pris i vår prislista.

Boka tid till tandläkare via Mehiläinens tidsbokning  eller genom att ringa kundtjänsten 010 273 8000. (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)