En graviditet kräver särskilt bra munvård

Dålig munhälsa kan vara överraskande farligt för det ofödda barnet. Som gravid lönar det sig att satsa på tandläkarbesök: det tryggar det nya livet.

Många gravida kan inte föreställa sig hur stor betydelse munhälsan har för graviditeten. Det lönar sig att boka tid till tandläkaren redan i början av graviditeten – eller helst redan när man planerar en graviditet.

– Det är redan allmänt känt att en vuxen inte på grund av kariesrisken ska sätta barnets napp i sin egen mun, men tyvärr förstår alltför få människor hur stor risk dålig munhälsa kan medföra under en graviditet, säger Johanna Kukila, ledande tandläkare vid Hammas Mehiläinen Forum.

Munnens bakterier överförs även till livmodern

Man kanske inte fäster så stor uppmärksamhet vid tänderna och tandköttet när man under graviditeten fokuserar mer på den växande magen. Hela kroppen delar dock på samma blodomlopp och överför bakterier från munnen till övriga kroppsdelar.

Parodontit, som utvecklas från en vanlig tandköttsinflammation och som förstör de bindvävnader som fäster tanden i benet, är särskilt farligt för det ofödda barnet.

Skadliga sjukdomsalstrare kan överföras via blodomloppet från munnen till livmodern. Även det faktum att en inflammation i munnen orsakar en lindrig inflammation i kroppen, som aktiverar den gravida kvinnans immunförsvar, kan orsaka problem. Den kan leda till en inflammation i livmodern eller till att livmodermunnen öppnas.

– I värsta fall kan parodontit leda till en för tidig förlossning, säger Kukila.

Parodontit är en förrädisk sjukdom, eftersom den kan vara symtomfri längre – även om det inte förekommer någon smärta i munnen kan där ändå finnas parodontit eller åtminstone en tandköttsinflammation.

Enligt en avhandling vid Tammerfors universitet kan en inflammation orsakad av vanlig karies, det vill säga hål i en tand, utgöra en allvarlig risk för graviditeten om den får framskrida länge. Om ett hål i en tand inte lagas i tid kan bakterierna nå tandens pulpa och därmed även käkbenet. Inflammationen kan leda till en kortare graviditet än normalt eller till en liten baby.

Munhälsan påverkar chanserna att bli gravid

Det är inte alltid enkelt att bli gravid och man hittar nödvändigtvis inte någon klar orsak till problemet. Ett tandläkarbesök kan dock rekommenderas till alla som planerar en graviditet, eftersom parodontit inte enbart utgör en risk för fostret, utan även kan utgöra ett hinder för att bli gravid.

Enligt en undersökning vid Helsingfors universitet hittades bakterien Porphyromonas gingivalis, som har en stark koppling till parodontit, märkbart oftare i saliven hos kvinnor som trots otaliga försök inte hade blivit gravida under den ett år långa uppföljningstiden. Det faktum att bakterien och dess antikroppar hittades i saliven utgjorde upp till en tredubbel risk för att inte bli gravid.

Graviditetsillamående tär på tänderna

En graviditet inverkar på hela kroppen, även munnen. Till följd av att hormonfunktionerna ändras blir saliven surare och immuniteten mot plack minskar. Risken för att få hål i tänderna ökar och tandköttsinflammationerna förvärras.

– Under en graviditet får man vara extra noggrann för att tänderna och tandköttet ska hållas i skick, säger Kukila.

Om man under graviditeten mår illa och kastar upp måste man sköta tänderna extra noggrant. Uppkastningar utsätter tänderna för magsyror som tär på tänderna. Magsyrorna fräter den emalj som skyddar tänderna och blottar tandbenet. Då får man ilningar i tänderna och enkelt även hål i tänderna.

– Efter att man har kastat upp är det bra att skölja munnen och till exempel äta lite ost som neutraliserar syrorna. Det hjälper även att äta nötter, eftersom det stimulerar salivutsöndringen. Saliven skyddar tänderna och bildar en buffert mot syrorna, berättar Kukila.

Det lönar sig inte att borsta tänderna genast efter att man har kastat upp, eftersom emaljen som har utsatts för syrorna då slits ännu mer.

Är du gravid? Ta hand om din mun så här:

  • Boka tid till en tandläkare som säkerställer att det inte finns hål, tandköttsinflammation eller parodontit i munnen.
  • Boka tid till en munhygienist för att ta bort tandsten som orsakar tandköttsinflammation. Kontrollera med munhygienisten att din borstningsteknik är korrekt och att mellanrummet mellan tänderna blir ordentligt rengjort.
  • Borsta tänderna morgon och kväll och rengör mellanrummet mellan tänderna en gång om dagen.
  • En frisk mun tål endast fem syraattacker per dag, men många som lider av graviditetsillamående är tvungna att äta oftare. Xylitoltuggummi eller -pastiller efter måltiden hjälper tänderna.
  • Om graviditeten orsakar uppkastningar ska du skölja munnen efter uppkastningen och neutralisera syrorna genom att till exempel äta en bit ost. Borsta inte tänderna genast efter uppkastningen, eftersom det skadar emaljen ännu mer.

Boka tid till en tandundersökning via Mehiläinens tidsbokning  eller genom att ringa kundtjänsten

010 273 8000 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min). (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)

Här hittar du Mehiläinens prislista.

Även Digikliniken för tand- och munhälsa betjänar varje dag, året runt.

Källor:

En avhandling vid Tammerfors universitet 

Biomedicum Helsingfors 

European Federation of Periodontology

Priser
TjänstHintaSjälvriskMer information
Hammastarkastus69,00 €
53,50 €
Hampaiden ja kokoleuan röntgenkuva103 €
94 €
Panoraamatomografia
Boka tid
Hammaskiven poisto115-163 €
107-145 €
Suuhygienistikäynti, 30-45 min
Boka tid
Hampaan paikkaus87-238 €
77-215 €
Yhdestä-kolmeen pintaa
Boka tid
Hampaan keraaminen paikkaus234-587 €
217-587 €
Yhdestä-kolmeen pintaa
Boka tid
Hampaan keraaminen kruunu517-632 €
517-632 €
Puudutus33-34 €
30-31 €
Lohkeama87-238 €
77-215 €
Hinta-arvio hammaslääkäriltä
Boka tid
Hampaan poisto99-667 €
89-605 €
Valkaisukonsultaatio0 €
0 €
Hampaiden valkaisu84-467 €
84-467 €
Hinta-arvio maksuttomassa valkaisukonsultaatiossa
Boka tid
Poliklinikkamaksu23,60 €
23,60 €
Hammaslääkärikäynti
Boka tid
Alennettu poliklinikkamaksu 9,90 €
9,90 €
Suuhygienistikäynnit, hammaslääkärin juurihoidon ja oikomishoidon käynnit sekä proteettisten töiden välivaiheet ja valmistelevat toimenpiteet.
Boka tid