Företagstandvård­

Mehiläinens företagstandvård är en enkel och övergripande välfärdstjänst som kan anpassas till ert företags individuella behov.

God munhälsa är en viktig del av det totala välbefinnandet, för den förebygger också andra sjukdomar och sjukfrånvaro. Erbjudandet av tandvård visar att arbetsgivaren bryr sig om personalens hälsa.

Erbjudandet av tandvård är en kostnadseffektiv belöningsmetod. Den är en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren och en skattefri förmån för arbetstagaren. Den FPA-ersättning som man får för vården minskar för sin del kostnaderna.

Erbjudandet av företagstandvård förutsätter ett skriftligt avtal.

Kontakta oss redan idag. Vi berättar mera om fördelarna med företagstandvård för Dig.

sopimukset@mehilainen.fi

När munnen ar i skick, mår vi bättre.

TÄNDERNAS BASTRYGGHET ≤ 150 EURO
Tandvård efter behov. Arbetsgivarens ersättningskostnad: högst 150 euro/pers/år

TÄNDERNAS SILVERTRYGGHET ≤ 250 EURO
Tandvård efter behov. Arbetsgivarens ersättningskostnad: högst 250 euro/pers/år

TÄNDERNAS GULDTRYGGHET ≤ 400 EURO
Tandvård efter behov. Arbetsgivarens ersättningskostnad: högst 400 euro/pers/år

TÄNDERNAS PLATINATRYGGHET ≤ 600 EURO
Tandvård efter behov. Arbetsgivarens ersättningskostnad: högst 600 euro/pers/år

hammasturva