Trafik Mehiläinen

Trafik Mehiläinen erbjuder en högklassig process för bedömning av trafikhälsan. I Trafik Mehiläinen verkar läkare och experter inom olika specialområden som är väl förtrogna med bedömning av trafikhälsan.

Företagets eget företagshälsovårdsteam kan konsultera Mehiläinens experter inom trafikhälsa och utnyttja omfattande undersökningsmöjligheter. Som en del av tjänsten har vi ett nära samarbete med bedömare av körförmåga och olika intressentgrupper.

Liikenne Mehiläinen

Målet är att förbättra förarens trafikhälsa och öka trafiksäkerheten

Trafik Mehiläinen erbjuder en heltäckande och högklassig bedömning av trafikhälsan

  • för privatbilister

En heltäckande och högklassig bedömning av arbetsförmågan gällande trafikhälsa

  • för yrkesbilister
  • för spårtrafiken
  • för luftfarten
  • för sjöfarten

Mer information hos Trafik Mehiläinen:

Heljä Pyyhtiä

Heljä Pyyhtiä, Produktchef
helja.pyyhtia@mehilainen.fi