Needs review

Enbart en säker arbetsplats och en tillräcklig arbetsförmåga är inte tillräckliga, utan arbetet ska kännas meningsfullt och ska innehålla tillräckligt med upplevelser av framgång, sug i arbetet.

Förutom tjänster för arbetshälsa och arbetsförmåga erbjuder vi tjänster för arbetsvälbefinnande som utgör ett stöd för kundföretagens affärsverksamhet. Funktioner för arbetsvälbefinnande som har valts baserat på företagets strategi utvecklar arbetsplatsen och personalen. Genom målmedvetna och rätt inriktade funktioner påverkar man personalens resurser direkt och därigenom också arbetets produktivitet, konkurrenskraften och företagets framgång. Resultaten av tjänster för arbetsvälbefinnande blir synliga i företaget i form av bättre organisationsförmåga och smidigare arbete.