Smidigt tillbaka till arbetet efter en olycka

Mehiläinens samtliga verksamhetsställen har tagit i bruk en behandlingsmodell som effektiviserats ytterligare och som garanterar en smidig vårdkedja från akutvård vid ett olycksfall i arbetet till att den anställde återvänder till arbetet. Enligt modellen planeras den anställdes rehabiliteringsplan och behov av sjukledighet alltid individuellt utifrån olyckans art, den gjorda operationen, arbetsplatsen och arbetsuppgiften.

När ett olycksfall i arbetet inträffar är det viktigt att uppsöka Mehiläinens mottagning, för att hela vårdstigen från olycksfallet och eventuell operation fram till återgång till arbetet ska löpa så snabbt och smidigt som möjligt. Om läkaren konstaterar ett operationsbehov, begär han eller hon en betalningsförbindelse för operationen av försäkringsbolaget. En operationstid kan i regel inbokas inom 3–5 vardagar från det att betalningsförbindelsen kommit till Mehiläinen, med beaktande av den medicinska motiveringen av skadan för valet av operationstid.

Efter operationen kontaktar företagshälsovårdaren den anställde antingen under den första eller andra sjukledighetsveckan, beroende på operationen. Den anställde och företagshälsovårdaren börjar förbereda återgången till arbete med hänsyn till den anställdes arbetsuppgifter samt de begränsningar som läkaren gett i fråga om arbetsrörelser och belastning.

I teamet som stöder återgång till arbetet medverkar förutom den anställde, arbetsgivaren, den opererande läkaren och företagshälsovårdaren vid behov även en företagsfysioterapeut  och arbetscoach . Om det konstateras att den anställde kan fortsätta sitt tidigare arbete trots operationen och rehabiliteringen, kan man redan i början av processen börja planera eventuella nya arbetsuppgifter och utbildning.