Aktuellt information om coronaviruset

Uppdaterad 26.3.2021

Vi informerar våra företagskunder om coronavirusläget genom servicemeddelanden enligt behov. Vi ordnar 15 minuter långa Teams Live-infotillfällen varannan fredag kl. 8.30–8.45, där vår ledande företagsläkare Annika Jalli går igenom den aktuella situationen och vad man bör tänka på när det gäller coronavirusläget.

Länkar för deltagande i kommande Teams Live-infotillfällen:

Inspelning av Teams Live-info:

Aktuellt sammandrag att ladda ner och handledningsmaterial för företagens bruk:

Sammandrag över det aktuella coronavirusläget ( pdf, 1.65 MB)  ( pdf, 1.5 MB)(26.3.2021, på finska)

Instruktioner att skriva ut om användning av munskydd ( pdf, 567 kB)


Ditt företagshälsovårdsteam kan ge mer information om frågor som rör coronaviruspandemin.

Meddelanden till våra företagskunder