Aktuellt information om coronaviruset

Uppdaterad 11.9.2020

Vi informerar våra företagskunder om coronavirusläget genom servicemeddelanden enligt behov. Under hösten ordnar vi 15 minuter långa Teams Live-infotillfällen varannan fredag kl. 8.30–8.45, där vår ledande företagsläkare Annika Jalli går igenom den aktuella situationen och vad man bör tänka på när det gäller coronavirusläget.

Länkar för deltagande i kommande Teams Live-infotillfällen:

Inspelning av Teams Live-info:

Aktuellt sammandrag att ladda ner och handledningsmaterial för företagens bruk:

Veckans sammandrag över det aktuella coronavirusläget (11.9.2020) (in Finnish)

Instruktioner att skriva ut om användning av munskydd


Ditt företagshälsovårdsteam kan ge mer information om frågor som rör coronaviruspandemin.

Meddelanden till våra företagskunder