Digikliniken är automatiskt tillgänglig för alla företagaravtal. Företagaren behöver bara ladda ner MinMehiläinen-appen i sin Android- eller iOS-enhet och börja använda Digikliniken.

Små och medelstora företag

För små och medelstora företag (företag med 2–100 anställda) aktiveras tjänsten automatiskt den 13 februari 2017 om inte företaget särskilt meddelar före den 9 februari 2017 att det inte vill använda tjänsten. Meddelandet kan skickas till adressen info.digiklinikka(at)mehilainen.fi

Stora företag

Stora arbetsgivare kan börja använda tjänsten genom att göra en särskild beställning. Beställningen kan göras genom att man kontaktar den egna kontaktpersonen på Mehiläinen eller skickar e-post till info.digiklinikka(at)mehilainen.fi

För mer information om Digikliniken, kontakta Ossi Laukkanen 0400 492 149.

HUR FUNGERAR DIGIKLINIKEN FÖR ARBETSTAGARE?

För tjänsten debiteras en avgift enligt företagsläkarens sjukvårdsprislista och använd tid. Nattetid finns en sjukskötare på Digikliniken, och då debiteras en avgift på 9 €/besök. Kostnaderna för användningen av Digikliniken faktureras på företagets företagshälsovårdsfaktura. 

FÖRDELAR MED DISTANSMOTTAGNING FÖR ARBETSGIVARE

 • Sparar arbetstid och resekostnader.
 • Snabba, flexibla och åtkomliga tjänster.
 • Distansläkarens tjänster kostar lika mycket som ett normalt mottagningsbesök.

FÖRDELAR MED DISTANSMOTTAGNING FÖR ARBETSTAGARE

 • Man sparar i restider och resekostnader och undviker onödig rörelse när man är sjuk.
 • Tjänsten är lättillgänglig framför allt i specialsituationer (utlandsuppdrag, hemmakontor, mobilt arbete och glesbygd).
 • Recept kan förnyas snabbt och enkelt.

I VILKA SITUATIONER KAN MAN VÄNDA SIG TILL DIGIKLINIKEN?

Digikliniken hjälper den anställda i vilka ärenden som helst. Följande symptom och sjukdomstillstånd kan skötas på Digikliniken:

 • Lindriga* infektioner i de övre luftvägarna, på vardagsspråk snuva, täppt näsa eller hosta
 • Lindriga* urinvägsinfektioner
 • Lindriga* inflammationer i magtarmkanalen
 • Eksem, hudförändringar
 • Allergiska symptom
 • Akut ryggsmärta utan alarmerande tecken såsom symptom i armar eller ben, stark eller tilltagande smärta
 • Symptom på ögoninflammation
 • Förnyelse av recept
 • Kontrollbesök hos samma läkare

*Med lindrig avses en situation där allmäntillståndet är bra och symptomen har varat i några dagar.

Om ärendet inte kan skötas på Digikliniken hänvisas arbetstagaren till företagshälsovårdens tjänster enligt den praxis som har avtalats med företaget.

DIGIKLINIKEN OCH MINMEHILÄINEN-APPEN I MOBILEN

Ladda ner mobilappen i iPhone
Ladda ner mobilappen i Android-mobil