Vanliga hudproblem hos barn

Olika slags eksem är mycket vanliga när barnen är små. Orsakerna till och symtomen hos hudproblem kan delvis orsakas av strukturen för barnets egen hud, till exempel atopisk hud, eller av yttre irritationsfaktorer, till exempel allergier. En del eksem kan även förekomma i anslutning till olika infektionssjukdomar eller koppor.

Som tur är går de flesta hudsymtom i barndomen helt över av sig själva, men naturligtvis kan ett svårbehandlat eksem ibland göra hela livet svårare, ända från barndomen. Det lönar sig att behandla hudsymtom i barndomen väl, eftersom hudsjukdomar ofta inverkar på både barnets och ibland hela familjens livskvalitet. Om allvarlig klåda leder till att barnet inte sover på natten kan detta även inverka på hela familjens nattsömn.

Atopiskt eksem hos barn

Atopiskt eksem är det vanligaste hudsymtomet i barndomen; upp till 15–20 procent av alla barn får i något skede ett atopiskt eksem. Sjukdomsbilden för atopiskt eksem omfattar torrt, kliande, kroniskt eller upprepat eksem på typiska hudområden, till exempel i hudveck.

Symtom på och behandling av atopiskt eksem hos barn

Hos spädbarn förekommer eksemet ofta på kinderna, hakan och på kroppen. Hos barn i lekåldern förekommer eksemet vanligtvis i ansiktet, triceps och dessutom i armbågs- eller knäveck. Hos barn i skolåldern förekommer eksemet vanligtvis i hudveck och ansiktet. Atopiskt eksem kan höra samman med livsmedelsallergi, allergisk snuva eller astma.

Den grundläggande vården av atopiskt eksem omfattar regelbunden infettning med bassalvor. Salvbaserna väljs individuellt, men vanligtvis passar något fetare salvbaser bättre för atopisk hud. Som salva används, enligt behov, hydrokortison 1 % som kur i 1–2 veckor, men om man inte uppnår önskat resultat med kortisonsalvor kan man även använda kalcineurinhämmare.

Om man inte får kontroll över atopiskt eksem med bassalvor eller om det förekommer andra symtom finns det skäl att uppsöka läkare för att planera en mer övergripande hudvård och fundera på olika behandlingsalternativ.

Läs mer: Information om atopiskt eksem (på finska)

Svinkoppor

Svinkoppor är en av de vanligaste bakteriesjukdomarna på huden och orsakas vanligtvis av Staphylococcus aureus och Streptococcus pyogenes. Att klia sig vid den klåda som hudinfektionen orsakar leder enkelt till att infektionen sprids. Om eksemet orsakat av svinkoppor endast förekommer på ett litet område räcker det med att tvätta huden med tvål och vatten och att hålla den torr.

Det lönar sig att undvika att lägga ett plåster på eksemet, eftersom detta endast leder till att infektionen förvärras. Om infektionen sprids till ett större område behövs antibiotikasalva och en antibiotikakur.
Vårtor

Mollusker är små knottror på huden, orsakade av virus. Mollusker förekommer allmänt hos barn, även om antalet knottror varierar stort bland olika personer. Mollusker försvinner med tiden av sig själva. Genom att sticka hål på stora mollusker på besvärliga områden med en nål eller med hjälp av en mollusktång kan man få dem att försvinna snabbare, men vanligtvis behöver man bara tålmodigt vänta.

Vanliga vårtor (verruca vulgaris) är även hudförändringar orsakade av papillomvirus. Vårtor på händer och under fötterna är också väldigt vanliga hos barn. Behandlingen kräver tålamod, eftersom man vanligtvis är tvungen att använda vårdpreparat för lokalbehandling i 1–2 månader. Vårtor kan även behandlas med frysspray eller laser. Vårtor hos ett barn med god grundhälsa har en benägenhet att tillfriskna spontant.

Munsår hos barn

Munsår är en sjukdom orsakad av viruset herpes simplex och som vanligtvis förekommer på läpparna, i näsborrarna eller i munnen.

Herpeslesioner i munnen är smärtsamma och därför vägrar små barn ofta att äta och dricka. Då är det skäl att använda smärtlindring, även att äta kallt, till exempel isglass och glass bedövar munnen. Herpesblåsor på huden kan behandlas med vårdpreparat som fås på apoteket.

Läs mer: Information om munsår

Nässelutslag

Nässelutslag, urticaria, är en hudreaktion med intensiv klåda, utslagen byter plats och försvinner av sig själva utan att lämna några spår. Ofta förblir orsaken till nässelutslag oklar, men hos barn orsakas utslagen vanligtvis av virusinfektioner.

Utslagen lindras när barnet tillfrisknar från virussjukdomen. Ibland kan orsaken även vara livsmedels- eller läkemedelsallergi. Detta kan man reda ut med allergiundersökningar. Med antihistamin kan man effektivt lindra symtomen på nässelutslag.

Skabb

Skabb orsakas av ett människospecifikt kvalster som gräver in sig under huden. Smittar via direktkontakt, ibland också via kläder. Orsakar intensivt kliande knottror eller blåsor på huden, till exempel mellan fingrarna på handlederna och under fotsulorna. Ofta syns även skabbgångar och i änden en svart punkt, det vill säga skabbdjuret.

En bakterieinflammation orsakad av att man river sönder huden hör också ofta samman med skabb. Skabb behandlas med skabbkräm eller schampo som fås på apoteket. Det lönar sig att även i samband med behandlingen byta sänglinnen och tvätta dem i minst +60°C.

Koppsjukdomar

Även virusbaserade koppsjukdomar är vanliga orsaker till hudutslag hos barn. En stor del av koppsjukdomarna hos barn (bland annat mässling, röda hund, vattkoppor) har helt försvunnit eller håller på att försvinna tack vare det nationella vaccinationsprogrammet. Koppsjukdomar som ännu förekommer allmänt och som orsakar hudsymtom är femte sjukan, tredagarsfeber och höstblåsor.

Koppor hos barn – när ska jag gå till läkaren?

Vanligtvis ger de här virusbaserade koppsjukdomarna relativt lindriga symtom, vilket innebär att man kan behandla sjukdomen hemma enligt symtom. Det lönar sig att kontakta läkare om symtomen är mycket allvarliga. Du får även hjälp på Digikliniken i appen MinMehiläinen och webbtjänsten varje dag, dygnet runt!
Femte sjukan orsakar efter det inledande skedet med lindrig feber och snuva röda eksemlesioner i ansiktet, på kroppen och skinkorna. Det nätliknande eksemet försvinner efter några veckor.

Tredagarsfeber orsakar först hög feber på 39 grader i några dagar och barnet är de här dagarna kinkigt och lättretligt. När febern börjar sjunka uppstår blekröda utslag i nacken och på ryggen och sprids sedan över hela kroppen.

Höstblåsor orsakar blåsor i svalget, handflatorna och fotsulorna. Ofta förekommer utslagen även på benen och skinkorna. Alla hudsymtom orsakade av sjukdomen läker av sig själva.

Vattkoppor är en sjukdom med vätskefyllda blåsor och orsakas av viruset varicella-zoster. Inkubationstiden är 10–20 dygn och sjukdomen smittar enkelt via luften eller blåsorna. I början kan det förekomma feber varefter det bildas blåsor över hela kroppen. När hudutslagen har torkat in smittar sjukdomen inte längre, men det kan ta flera veckor innan blåsorna torkar.

Vattkoppsvacciningår numera i det nationella vaccinationsprogrammet och därför kommer sjukdomen eventuellt att försvinna inom de närmaste åren.

Specialister och verksamhetsställen

Minna Aaltonen
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.7
Henrikka Aito
LT, lastentautien erikoislääkäri
Minna Aromaa
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.8
Pekka Autio
DOS, ihotautien erikoislääkäri