Barnsjukdomar

Barnsjukdomar är alla sjukdomar som förekommer i barndomen (0-15 år): infektionssjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar, njursjukdomar, sjukdomar i urinvägarna och bukorganen, allergier samt lungastma.

Till barnsjukdomar hör även sjukdomar som har med barnets tillväxt och utveckling att göra, dvs. sjukdomar som beror på det centrala nervsystemet eller utsöndringen av hormoner i kroppen.

Specialläkarna inom området för barnsjukdomar är kompetenta att sköta alla barnsjukdomar. I specialfall kan barnläkaren skicka barnet vidare till en mer preciserad specialist för vidareundersökning.