HomeHome
Tidsbokning
SV

Tidsbokning

Sök

Meny

Anvisningar till kunder inom Mehiläinens Arbetslivstjänster gällande coronaviruset (COVID-19)

29.5.2020

Tillvägagångssätt vid misstanke om coronavirusinfektion

Coronavirus orsakar lindriga symptom hos de flesta. Det är viktigt att de som får lindriga symptom på luftvägsinfektion stannar hemma och undviker sociala kontakter. Om du får feber, hosta, snuva, muskelvärk – stanna hemma tills symptomen försvinner. Det är viktigt att även friska personer minskar antalet sociala kontakter, eftersom vi på så sätt kan göra att epidemin sprids långsammare.

På Mehiläinen följer vi anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) vid misstänkta fall av coronavirus COVID-19. Vi följer aktivt med både inhemska och utländska expertbedömningar av situationen.

Läs mer:

Frequently asked questions and answers for companies

Safety at work – Support for workplaces from occupational health care services

Om symptomen förvärras eller är långvariga, om du behöver instruktioner eller råd, gör så här:

  • Om du har symptom på en lindrig luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber och upplever att du behöver hjälp av en läkare eller skötare, ska du kontakta oss via Digikliniken. På Digikliniken bedömer vi om du behöver en fysisk undersökning och hänvisar dig vid behov till fortsatta undersökningar och ett fysiskt läkarbesök.
  • Om dina symptom på luftvägsinfektion känns besvärliga och du upplever att du behöver akut hjälp ska du ringa oss på nummer 010 414 1848, för att vi snabbt ska kunna hänvisa dig till fortsatta undersökningar på en separat klinik för luftvägsinfektioner.
  • Vid nödsituationer, ring det allmänna nödnumret 112.
  • Vår tidsbokning online är för tillfället inte i bruk för fall av luftvägsinfektioner. På så sätt kan vi förhindra eventuell coronavirussmitta på våra verksamhetsställen, eftersom vi hänvisar eventuella coronavirusmisstankar till andra verksamhetsställen eller servicekanaler än våra övriga kunder.
  • För att du inte ska utsätta andra för eventuell smitta, rekommenderar vi att du inte kommer direkt till mottagningen om du misstänker coronavirus.

THL anvisningar för vård hemma (på finska)

THL anvisningar för sök av vård (på finska)

Aktuellt information om coronaviruset

Världshälsoorganisationen WHO deklarerade coronavirusepidemin som en pandemi 11.3.2020. Nedan hittar du länkar som du kan utnyttja för beredskapen i ditt företag.

Institutets för hälsa och välfärd

Arbetshälsoinstitutets instruktioner

Finlands näringslivs anvisningar till företag

Information för företagets interna kommunikation

Annika Jalli, Chefläkare, Företagshälsovård

Skickade e-postmeddelanden för våra företagskunder:

13.3. 16.3. 19.3. 25.3. 27.3. 31.3. 2.4. 9.4. 16.4. 23.4. 7.5.