Moderni suonikohjujen hoito - aina ei tarvita leikkausta

Suonikohjut ovat pinnallisten alaraajalaskimoiden vajaatoiminnan tavallisin ilmenemismuoto. Laskimotauti on niin tavallinen, että sitä esiintyy jopa 40 %:lla aikuisväestöstä.

Laskimotauti vaihtelee lievästä kosmeettisesta haitasta pitkäaikaisiin ja hankaliin säärihaavoihin. Laadukas ja nykyaikainen hoito edellyttää aina laskimotauteihin erikoistuneen lääkärin tekemän tarkan ultraäänitutkimuksen. Perinteisen leikkaushoidon lisäksi nykyään on mahdollista käyttää useita kevyempiä hoitomuotoja. Mikään hoitomuodoista ei sovellu kaikille, vaan laskimokirurgi valitsee kullekin potilaalle yksilöllisesti oikean hoitomuodon.

Suonikohjuissa veri virtaa väärään suuntaan

Alaraajojen suonikohjut ovat lähellä ihon pintaa sijaitsevia laajentuneita laskimoita. Niitä muodostuu, kun laskimoiden toiminta häiriintyy ja niissä olevat läpät tuhoutuvat. Normaalisti laskimoiden tulisi viedä verta ylös sydämeen päin, mutta viallisissa laskimoissa veri virtaa painovoiman mukana alaspäin aiheuttaen verentungosta ja kohonnutta laskimopainetta alaraajassa. Varsinaisista suonikohjuista erotetaan vielä ns. luutasuonet, jotka ovat ihossa kulkevia ohuita, kosmeettisesti häiritseviä laskimoita. Niitä voi esiintyä myös ilman laskimoiden vajaatoimintaa.

Tavallisimpia suonikohjutautiin yhdistettyjä oireita ovat paineentunne, turvotus, kipu, jalkojen väsyminen, kutina, ihottuma ja lihaskrampit eli suonenvedot. Koska näille oireille voi olla monia muitakin syitä, ei suonikohjuja hoidettaessa voi luvata täydellistä oireettomuutta.

Lääkärin tärkeimpiä haasteita hoidon suunnittelussa on arvioida oireiden ja löydösten yhteyttä, jottei hoitoihin lähdettäisi väärin odotuksin. Joskus veri saattaa hyytyä suonikohjuissa ja aiheuttaa pinnallisen tukkotulehduksen. Tällainen tulehdus kestää yleensä 1-3 viikkoa ja on tavallisimmin vaaraton, mutta ollessaanlaaja, vaatii se erikoislääkärin arvion tilanteesta.

Yli 70 prosentilla suonikohjupotilaista löytyy vika nivusesta alkavasta pitkästä pintalaskimosta. Noin 20 prosentilla vika on polvitaipeesta alkavassa lyhyessä laskimossa. Joillakin potilailla suonikohjut uusiutuvat leikkauksesta huolimatta. Tämä johtuu pääsääntöisesti puutteellisesta diagnostiikasta leikkauksen yhteydessä. Niinpä uusiville kohjuille löytyy yleensä ultraäänitutkimuksessa syy, johon voidaan puuttua.

Pieni osa laskimovajaatoiminnasta selittyy syvän laskimojärjestelmän vialla. Se saattaa olla synnynnäinen, mutta syntyy yleensä sairastetun syvälaskimotukoksen seurauksena. Syvien laskimoiden vajaatoiminnan hoito perustuu hoitosukkien käyttöön. Joskus syvälaskimovajaatoiminnassakin voi viallisten pintalaskimoiden hoito olla aiheen. Syvien laskimoiden kirurgia tulee kysymykseen äärimmäisen harvoin.

Ultraäänitutkimus tärkeää hoidon suunnittelussa

Onnistuneen hoidon tärkein vaihe on ultraäänitutkimus, jossa selvitetään laskimoiden toiminta ja suunnitellaan kullekin potilaalle sopivin hoitomuoto. Modernin ultraääniteknologian avulla kokenut lääkäri kykenee näkemään laajentuneet, vajaatoimintaiset suonet ja analysoimaan veren vialliset virtausreitit.

Tyypillisessä pitkän tai lyhyen pintalaskimon vajaatoiminnassa tutkimus on nopeahko, mutta hankalassa tilanteessa aikaa vievä. Valittavan hoitomuodon kannalta oleellisia tekijöitä ovat mm. hoidettavien suonien koko, niiden etäisyys ihosta, takaisinvirtauksen voimakkuus sekä ns. yhdyslaskimoiden toiminta. Lääkärin kokemus laskimoiden tutkimisesta vaikuttaa oleellisesti tutkimuksen ja sen pohjalta tehdyn hoitopäätöksen laatuun ja on tärkeää, että hoitava lääkäri tekee tutkimuksen itse.

Hoitovaihtoehdot

Uudet suonia tukkivat hoitomuodot ovat lyhyempien toipumisaikojen ja pienentyneiden riskien vuoksi korvanneet suuren osan leikkauksista. Ultraäänitutkimuksen avulla suunniteltu leikkaus on edelleen kultainen standardi, johon uudempia hoitoja tulisi verrata. Taitavasti toteutettuna leikkaus on melko riskitön toimenpide, josta saadaanhyvä kosmeettinen tulos ja pitkäaikainen apu. Leikkaukseen liittyy kuitenkin 1-4 viikon toipilasaika.

Uudemmista hoitomuodoista laajimman suosion on saavuttanut ultraääniohjattu vaahtoruiskutushoito, jossa vialliset laskimot tukitaan ja verenkierto ohjautuu terveisiin laskimoihin. Vaahtoruiskutushoito edellyttää yleensä 1-2 kontrollikäyntiä, jolloin hoidon tulos tarkistetaan ja tarvittaessa hoitoa jatketaan. Hoidettuihin kohjualueisiin saattaa joskus (20-30 prosentilla) tulla ihon paikallista tummentumaa, joka vaalenee yleensä viimeistään vuoden kuluessa. Kookkaampien laskimorunkojen hoidon onnistuminen on varmempaa laserhoidolla, jossa suonen sisälle viedään ultraääniohjauksessa laserkuitu. Laserin avulla tuhotaan ja tukitaan suoni. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa ja lisäksi voidaan antaa rauhoittavaa lääkitystä. Laserhoidon yhteydessä voidaan poistaa pinnallisia laskimolaajentumia.

Kaikkiin hoitomuotoihin yhdistetään lääkinnällisen hoitosukan käyttö. Joillakin potilailla sen tarve saattaa olla pysyvä, mutta yhtenä hoidon tavoitteista on, että pitkäaikainen hoitosukan käyttö osoittautuisi tarpeettomaksi.

Vaahto- ja laserhoidon merkittävin hyöty leikkaukseen nähden on lyhyt toipilasaika, yleensä sairaslomaa ei tarvita lainkaan. Toimenpiteet ovat myös potilaalle kevyempiä, eikä arpikomplikaatioiden riskiä ole. Toisaalta kaikkiin hoitomuotoihin voi liittyä omat ongelmansa. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeätä, että hoitomenetelmä valitaan yksilöllisesti hyvään ultraäänidiagnostiikkaan perustuen ja että hoito toteutetaan laadukkaasti.

Suonikohjujen polikliinisiä hoitomenetelmiä tarjotaan Töölön lisäksi Mehiläisen Kuopion, Jyväskylän ja Hämeenlinnan toimipisteissä.

Jaa