Suonikohjut ovat tyypillisin laskimovajaatoiminnan ilmentymä. Suonikohjujen lisäksi laskimovajaatoiminta voi aiheuttaa hyvin vaihtelevia alaraajojen oireita, kuten turvotusta, painontunnetta, lihaskramppeja ja kipua. Joskus suonikohjuja hoidetaan myös kosmeettisista syistä.

Pintalaskimoiden läppien pettäessä veri valuu painovoiman mukana suonissa väärään suuntaan, eli ylhäältä alaspäin ja suonet laajenevat entisestään. Suonikohjut näkyvät pintaan, mutta niiden aiheuttajana olevat laskimorungot eivät näy iholle vaan niiden näkemiseksi tarvitaan ultraäänitutkimus.

Ultraäänitutkimuksessa etsitään ne reitit, joissa veri pääsee virtaamaan väärään suuntaan. Lisäksi ultraäänellä kokenut verisuonikirurgi pystyy valitsemaan potilaalle parhaan hoitomuodon.

Ihottuma ja ihon kovettumat ovat myöhäismuutoksia, joita pidetään laskimoperäisen säärihaavan esioireina. Kaikista säärihaavoista yli 80% johtuu laskimovajaatoiminnasta. Noin 90%:lla laskimoperäistä säärihaavaa sairastavista potilaista on pintalaskimoiden vajaatoiminta, joko yksin tai yhdessä syvälaskimovajaatoiminnan kanssa.

Laskimovajaatoiminnan hoitoon on viime vuosina tullut täsmällisiä ja potilaalle kevyitä menetelmiä. Hoidon perusedellytys on hyvin istuva hoitosukka, jota joskus pidetään myös ainoana hoitomuotona. Sukat eivät kuitenkaan poista itse perussyytä, joten niiden teho lakkaa heti kun ne ottaa pois jalasta.

Moderni laskimokirurgia käsittää ultraäänitutkimuksen jälkeen vaahtohoidon, laseroinnin tai leikkaushoidon. Näitä hoitomuotoja voidaan myös yhdistellä.

Ultraääniohjattu vaahtoruiskutushoito

Suonikohjujen tukkiminen vaahtokovetustekniikalla on potilaalle kevyin hoitotoimenpide. Se perustuu suonirunkojen kemialliseen tukkimiseen. Toimenpide tehdään ultraääniohjauksessa vastaanoton yhteydessä. Useimmiten toimenpide tehdään 2-3 vaiheessa, ensin hoidetaan syvemmällä olevat pintarungot ja sen jälkeen pinnalliset kohjumuutokset. Vaiheistetulla tekniikalla pyritään mahdollisimman vähäiseen pintaan näkyvään tulehdusreaktioon. Toimenpide on nopeasti tehtävissä ja muutamaa neulanpistoa lukuun ottamatta kivuton, joten siitä on muodostunut tavallisin suonikohjujen hoitomuoto.

Vaahtokovetushoito sopii yleensä potilaalle, jonka pintalaskimorunko on pieni tai keskikokoinen ja jonka pinnallisten suonikohjujen määrä on kohtuullinen. Parhaimmillaan pitkäaikaiset hoitotulokset vastaavat leikkausta ja laserointia.

Kirurgi asettaa neulan ultraääniohjauksessa hoidettavaan suonirunkoon ja täyttää sen jälkeen suonen vaahdotetulla lääkeaineella. Vaahdotus takaa sen, että aineen aiheuttama kemiallinen reaktio saadaan aikaiseksi mahdollisimman tasaisesti suonen sisäpinnalle. Suoni puristetaan kasaan sukalla ja erityisellä painesidoksella, jota pidetään paikoillaan ensimmäiset kolme päivää. Sen jälkeen sukkaa pidetään päivisin kaksi viikkoa. Yleensä hoidettu alue on 2 viikon kontrollissa tukossa, ja hoitoa voidaan jatkaa muille alueille.

Vaahtohoidon tavallisin ongelma on se, että hoidetut suonisegmentit tuntuvat pintaan aristavina ja saattavat näkyä ruskeina mustelmantyyppisinä kovettumina. Näkyvät muutokset vaalenevat ja poistuvat ajan kanssa, mutta se saattaa kestää kuukausia.

Suonensisäinen laserhoito

Ultraäänitutkimuksen perusteella verisuonikirurgi saattaa päätyä suosittelemaan suonen tukkimista lasertekniikalla ultraääniohjauksessa. Tätä päätöstä puoltaa kookas, suora ja riittävän syvällä kulkeva suonirunko. Lasertekniikan selkeä hyöty perinteiseen leikkaukseen nähden on kevyempi toipuminen ja nivushaavan välttäminen. Ilmeisesti pitkäaikaistuloksissa tullaan näkemään, että laseroinnissa suoni tukkeutuu jonkin verran vaahdotusta varmemmin ja näin hoitotulos on varmempi. Tämä koskee erityisesti kookkaampia suonirunkoja. Tämä ero on nykyään nähtävissä 1 ja 2 vuoden seurantatuloksissa, mutta 5-10 vuoden seurannan tuloksia ei vielä ole missään käytettävissä.

Laserilla hoidettava suoni saadaan hyvällä varmuudella tukituksi. Sen yhteydessä yleensä poistetaan paikallisia kohjuja pistorei'istä virkkuukoukkua muistuttavalla instrumentilla. Koko toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa, polikliinisesti. Kipulääkkeitä ja rauhoittavia lääkkeitä annetaan tarpeen mukaan. Toimenpiteen jälkeen voi lähteä kotiin noin 1-2 tunnin kuluttua. Yleensä lasertoimenpiteessä ei tarvita lainkaan ompeleita.

Pintalaserilla saatetaan joskus hoitaa myös pieniä ihonsisäisiä muutoksia, mutta tätä tekniikkaa ei pidä sekoittaa varsinaiseen perussyyhyn kajoavaan, ultraääniavusteiseen tekniikkaan.

Kaikkiin hoitomuotoihin sisältyy omat, onneksi melko vähäiset riskinsä, jotka kirurgi myös käy läpi ennen toimenpidettä.

Moderni leikkaushoito

Leikkaushoito on edelleen joillekin potilaille parhaiten soveltuva hoitomuoto, ja sitä suositellaan erityisesti henkilöille, joilla on hyvin mutkaisia, kookkaita ja pinnallisia laskimomuutoksia. Ultraäänidiagnostiikkaa hyödyntävällä modernilla leikkaustekniikalla päästään asiakkaan kannalta hyviin hoitotuloksiin, jotka vastaavat kosmeettisesti täysin laserointia ja vaahdotusta vastaavia tuloksia. Alkuvaiheessa tosin mustelmia on edellä mainittuja tukkivia hoitomuotoja enemmän. Leikkaushoidon merkittävin haittapuoli on tukkivia hoitomuotoja (laser ja vaahdotus) jonkin verran pidempi toipumisaika.

Leikkauksessa poistetaan viallinen 'vuotava' pintalaskimorunko ja tarvittaessa sen sivuhaarat. Leikkaus tehdään yleensä selkäpuudutuksessa tai nukutuksessa, mutta sen voi tehdä myös paikallispuudutuksessa. Nivushaava ommellaan kiinni joko sulavin tai poistettavin ompelein. Aina ei tarvita muita ompeleita lainkaan, mutta laajan taudin ollessa kysymyksessä joudutaan reisi- tai sääritasolle tekemään vaihteleva määrä ommeltavia viiltoja. Useimmiten kuitenkin säären alueella pärjätään 'pistorei'illä', joista paikalliset kohjut nostetaan iholle virkkuukoukkua muistuttavalla instrumentilla. Ultraäänitutkimuksen yhteydessä kirurgi voi jo arvioida minkä tyyppinen leikkaustoimenpide tulee kyseeseen, joten tässä vaiheessa asiakas voi halutessaan kysellä leikkauksen teknisestä suorittamisesta.

Kaikkiin hoitomuotoihin sisältyy omat, onneksi melko vähäiset riskinsä, jotka kirurgi myös käy läpi ennen toimenpidettä.

Ajanvaraus

Varaa käyntiin aikaa 30 minuuttia, jotta lääkärin tutkimuksen lisäksi voidaan tarvittaessa tehdä ultraääniperusteisia lisätutkimuksia (laskutetaan erikseen).

Jaa