Lapsi nukkuu levollisesti

Karsastus tarkoittaa sitä, että silmät katsovat toisiinsa nähden eri suuntiin. Toinen silmä kohdistuu siihen, mitä katsotaan, kun taas toinen ”katsoo” johonkin toiseen suuntaan, tavallisimmin sisään- tai ulospäin.

Karsastus voi joskus olla ns vuorottelevaa , jolloin vuoroin toinen ja vuoroin toinen silmä karsastaa. Jos karsastus on jatkuva niin, silmät eivät milloinkaan katso yhdessä samaan suuntaan.

Mistä lapsen karsastus johtuu?

Karsatuksen syy voi olla perinnöllinen. Esimerkiksi monen karsastavan lapsen suvussa on muita karsastavia henkilöitä. Syynä voi myös olla taittovirhe, jolloin silmälasit saattavat osittain tai kokonaan riittää hoitamaan karsatusta. Harvemmin karsatuksen taustalla on jokin muu silmätauti.

Ajoittainen karsastus lapsella

Ajoittaisessa karsastuksessa toinen silmä karsastaa vain hetkittäin, esimerkiksi, kun lapsi on väsynyt.  Ajoittainen karsastus on tavallista ensimmäisten elinkuukausien aikana  ennen kuin lapsi oppii hallitsemaan silmälihaksiaan. Varhaisvaiheiden jälkeen karsastusta esiintyy n. 5 %:ssa  väestöstä.

Karsastuksen hoito lapsella

Karsastuksen hoidossa on useita tavoitteita, tärkein on turvata lapsen näön kehitys molemmissa silmissä. Pienen lapsen näkö kehittyy vain käyttämällä silmää. Jos toinen silmä jatkuvasti karsastaa, niin aivot ikäänkuin sulkevat  kommunikaation tähän silmään, eikä silmän näkö tällöin kehity normaalisti. Tällaista heikkonäköiseksi jäänyttä silmää kutsutaan usein ” laiskaksi silmäksi”.  Lääketieteessä tästä käytetään termiä amblyopia.
Amblyopiaa voidaan  ennaltaehkäistä ja varhaislapsuudessa vielä hoitaa esimerkiksi peittohoidolla. ( katso Peittohoito)

Karsastus on useimmille lapsille oireeton tila. Hoidossa on kuitenkin tärkeää varmistaa että lapselle ei kehity oireita, kuten kahtena näkemistä, kenokaulaisuutta, tai päänsärkyä.

Karsastusleikkaus lapsella

Osa karsastuksista vaatii leikkaushoitoa. Syynä voi olla lapsen oireet tai ulkonäölliset seikat.
Karsastus saattaa aiheuttaa kasvavalle lapselle negatiivista huomiota ympäristöstä, jolloin lapsen itsetunnon kehitys kärsii. Tämä voi olla riittävä syy suunnitella karsastusleikkausta. Ulospäinkarsastusta voidaan joskus kokonaan hoitaa leikkauksella, sisäänpäinkarsastuksessa tavoite on pienentää karsastuskulmaa vähemmän näkyväksi.

Milloin lääkäriin lapsen karsastuksen takia?

Lapsen karsatus vaatii usein tiivistä seurantaa ensimmmäisten elinvuosien aikana. Tämä on tärkeää, koska vain löytämällä varhain ne lapset joiden näönkehitys on uhattuna, voidaan puuttua asiaan, ja turvata molempien silmien mahdollisimman hyvä näkö.

Lapsen näönkehitys tapahtuu noin 8-10 vuotiaaksi asti. Sen jälkeen heikoksi jäänyttä silmää ei yleensä voida hoitaa  millään tavalla tai hoitovaste jää hyvin vaatimattomaksi.

Karsastusta hoidetaan aina yhteistyössä lapsen perheen kanssa. Jos hoitoon liittyy epävarmuutta tai epäselvyyttä , kannattaa asia aina ottaa puheeksi silmälääkärikäynnillä.

Mehiläisessä on yksi Suomen tasokkaimmista lasten silmiin erikoistunut yksikkö.  Tutustu lapsen silmäsairauksiin ja lapsen näköön erikoistuneen erikoispoliklinikan osaajiimme >>

Lue lisää