Leikkaustakuu silmien lasertoimenpiteille

Leikkaustakuu

Toimenpiteisiin (pl. PRK) kuuluu 1 vuoden leikkaustakuu. Takuu kattaa mahdollisen uusintaleikkauksen itse leikkaustoimenpiteeseen liittyvät kustannukset (huom. ei kuitenkaan matka- yms. henkilökohtaisia kustannuksia tai tulonmenetyksiä). Tarvittavat tutkimukset veloitetaan erikseen.

Ennen toimenpidettä olevassa esitutkimuksessa sovitaan lääkärin ja potilaan kanssa tavoite, johon leikkauksella pyritään. Lääkäri tekee lopullisen päätöksen leikkauskelpoisuudesta ja arvioi vastaako asiakkaan toiveet realistisia tavoitteita. Mikäli yhdessä sovittuun tavoitteeseen ei päästä tai leikkaustulos muuttuu toimenpiteen jälkeen, antaa leikkaustakuu lisäturvaa sovitun tulostavoitteen saavuttamiseen. Leikkaustakuu kattaa mahdollisen tarkentavan korjausleikkauksen kustannuksen leikkauksen osalta. Tarvittavat tutkimukset veloitetaan erikseen.

Erinomaiset hoitotulokset

Leikkausten tulokset ovat käytössä olevilla menetelmillä erinomaiset. Leikatuista yli 99 % saavuttaa suunnitellun hoitotuloksen jo ensimmäisellä laseroinnilla. Uusintaleikkauksien tarve on alhainen, se on yhden prosentin luokkaa kaikista leikkauksista. Tämä on erittäin pieni prosenttiosuus jopa kansainvälisesti vertailtuna.

Mikäli uusintaleikkauksen tarve kuitenkin olisi perusteltua, arvioidaan tilanne jälleen huolellisesti ennen uusintaleikkausta tehtävässä esitutkimuksessa. Esitutkimuksessa selvitetään mm. sarveiskalvon paksuus sekä arvioidaan onko uusintaleikkaus lääketieteellisesti turvallista ja perusteltua toteuttaa. Leikkaustakuun voimassaolo edellyttää sovittujen jälkitarkastusten suorittamista.

Maksuton ennakkoarvio

Maksuttomassa ennakkoarviossa selvitämme alustavasti mahdollisuuttasi silmien laserleikkaukseen leikkaavan optikon/taittovirhehoitajan kanssa. Maksuttomassa ennakkoarviossa tarkastellaan voimakkuustietojasi sekä mitataan sarveiskalvon paksuutta ja pintamuotoa, joiden perusteella soveltuvuuttasi toimenpiteeseen voidaan arvioida paremmin. Mikäli maksuttoman ennakkoarvion perusteella käy ilmi, että sovellut silmien laserleikkaukseen, varataan aika laajaan esitutkimukseen.

Varaa aika maksuttomaan ennakkoarvioon  tai kysy lisää silmien laserleikkauksesta. Voit varata ajan myös soittamalla silmähoitajan ajanvarausnumeroon puh. 040 487 8481.

Lue lisää:

Asiakkaiden kokemuksia silmien laserleikkauksesta

Leikkaukseen valmistautuminen ja toimenpidepäivän kulku

Silmien laserleikkausten hinnasto