Needs review

Sairauslomakäytännöt uudistuivat lakimuutoksen myötä kesäkuun alussa. Uudistuksella halutaan vaikuttaa siihen, että pitkittyvät sairauslomat havaitaan riittävän ajoissa. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on helpottaa sairauslomalla olevan työntekijän toipumista ja työhön paluuta.

Kesäkuusta lähtien työnantajan tulee hakea Kelan sairauspäivärahaa kahden kuukauden sisällä työntekijän sairausloman alkamisesta nykyisen neljän kuukauden sijaan. Lisäksi työnantajan tulee ilmoittaa työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun työntekijän poissaolo on jatkunut kuukauden. Mehiläisen asiakasyritykset voivat kirjata työterveyspalveluiden ulkopuoliset sairauslomat helposti ja joustavasti maksuttoman Extranet-palvelun kautta.

Lakiuudistuksen tärkein muutos liittyy kuitenkin pitkittyvien sairauslomien seurantaan. Jotta sairauslomalla oleva työntekijä saa Kelalta sairauspäivärahaa 90 päivän jälkeen, hänen tulee toimittaa Kelalle työterveyslääkärin lausunto jäljellä olevasta työkyvystä. Lausunnossa tulee olla myös työntekijän ja työnantajan yhteistyössä tekemä selvitys työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä.

Lisätietoja lakiuudistuksesta saatte teille nimetyltä työterveystiimiltä sekä osoitteesta www.ttl.fi/90paivaa.

Jaa