Sairaanhoitaja, ikääntyneiden palvelut

Sairaanhoitajan tehtävänkuva vaihtelee riippuen, millaisesta ikääntyneiden yksiköstä on kyse ja onko asiakkaina mm. dementoituneita tai psykogeriatrisia ikääntyneitä. Terveyden- ja sairaanhoidon koordinointi yksikössä kuuluu sairaanhoitajan vastuullisiin tehtäviin.

Kaikissa ikääntyneiden palveluissa edellytetään perehtyneisyyttä gerontologiseen hoitotyöhön: ikäihmisten terveyden edistämiseen ja ylläpitoon, toimintakyvyn tukemiseen ja sairauksien hoitoon sekä palliatiiviseen hoitotyöhön. Toimintakyvyn tukemiseen ja sairauksien hoitoon sisältyvät toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi, toimintakykyä edistävä hoitotyö ja turvallisen lääkehoidon toteutus. Ikääntyneiden hoidossa painotetaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää ja ennaltaehkäisevää työtä.

Tiimityötaidot, omais- ja sidosryhmäyhteistyötaidot, kokemus lääkehoidosta, kuntoutuksesta ja saattohoidosta ovat tärkeitä sairaanhoitajan osaamisalueita kaikissa ikääntyneiden palveluissa.