Needs review

Asiakasorganisaatioille tarkoitettu uusi YritysMehiläinen-verkkopalvelu otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön syksyllä 2013. Hyvin palvelleet Mehiläisen Extranet-palvelut poistuivat käytöstä vuoden vaihtuessa. Uuden YritysMehiläisen piirissä on jo nyt 81 prosenttia työterveyspalveluita käyttävistä henkilöasiakkaista.

Käytetyin toiminnallisuus on ollut täysin uudistettu reaaliaikainen raportointi, joka on kerännyt paljon kiitosta sekä aktiivisesti myös uusia kehitysideoita. Jotta vastaisimme tarpeisiinne ja toiveisiinne mahdollisimman hyvin, tulemme tuomaan YritysMehiläisen raportointiin paljon uutta jo alkukevään aikana.

Vuoden vaihtuessa juhlimme myös uuden työkykyjohtamisen sovelluksen, Työkykykompassin, 1-vuotissyntymäpäiviä. Tällä hetkellä se on käytössä jo 18 konsernissa, ja lähitulevaisuudessa se otetaan käyttöön kuudessa uudessa konsernissa.

Runsaan vuoden aikana kerätyn datan perusteella Työkykykompassin suurimmat hyödyt on saatu keskipitkien ja pitkien poissaolojen lyhenemisen myötä. Hyvien tulosten taustalla ovat entistä parempi ennakoitavuus sekä asiakasorganisaatioiden ja Mehiläisen asiantuntijoiden yhdessä suunnittelemat ja ajoittamat toimenpiteet.

Tuomme tämän vuoden aikana Työkykykompassiin täysin uusia toiminnallisuuksia. Esimiesten työpöytä tulee auttamaan ja ohjaamaan esimiehiä varhaisen tuen mallin oikea-aikaisessa toteuttamisessa. Lisäksi se auttaa sujuvoittamaan ja tehostamaan esimiestoimintaa. Työtapaturmien seurantamoduuli tulee parantamaan yhteistä seurantaa työtapaturmien aiheuttamien poissaolojen aikana sekä varmistamaan oikea-aikaisen työhön paluun. Uusien toiminnallisuuksien myötä pyrimme vaikuttamaan entistä tehokkaammin työkykyongelmien alkuvaiheisiin sekä ehkäisemään pitkien poissaolojen syntymistä.

Jaa