Sähköisen lääkemääräyksen maksu ja toimistomaksut

Sähköinen lääkemääräys eli eResepti lisää asiakkaan lääke- ja hoitoturvallisuutta. Kun käytät sähköistä reseptiä, voit hakea lääkkeen mistä tahansa apteekista. Sähköisen reseptin tiedot tallentuvat kansalliseen reseptikeskukseen, ja ne ovat kaikkien apteekkien käytettävissä. Sähköisessä muodossa resepti pysyy myös tallessa.

eReseptin maksaa 1,90 euroa/lääke

Maksulla katetaan kuluja, jotka syntyvät kansallisen Reseptikeskuksen käytöstä, eReseptin käytön mahdollistavista tietojärjestelmistä sekä järjestelmien ylläpidosta ja -työstä. eReseptin kuluja ei ole lisätty toimistomaksuun, sillä haluamme eritellä kulun, joka koskee lakisääteistä palvelua.

Paperinen resepti

Paperisen reseptin kulut ovat vähäiset, joten niistä Mehiläinen ei edelleenkään peri erillistä maksua vaan ne sisältyvät lääkärinpalkkioon. Paperinen resepti ei kuitenkaan tallennu sähköiseen arkistoon ja siksi tarvitset sen aina mukaan apteekkiin.

Poliklinikkamaksu

Mehiläisellä on käytössään poliklinikkamaksu. Maksu kattaa asiakkaiden ajanvaraus-, ilmoittautumis- ja kassatapahtumaan liittyvät välittömät ja välilliset kulut. Näistä merkittävimpiä ovat henkilöstö-, toimitila-, tietoliikenne-, puhelin-, toimistotarvike- sekä järjestelmien kehitys- ja ylläpitokulut. Poliklinikkamaksua ei peritä pelkistä laboratorio- ja kuvantamiskäynneistä.