Riskiprofiili kertoo henkilöstön terveydestä ja työkyvystä

Terveystarkastusten tuloksia hyödynnetään Mehiläisessä ryhmätasolla niin sanotussa riskiprofiilissa, joka kertoo henkilöstön hyvinvoinnista sekä tukee työkyvyn ja terveyden edistämistä myös työpaikan omin keinoin.

Riskiprofiili on osa Mehiläisen työterveyspalveluiden vakioraporttia. Siinä kuvataan terveystarkastuksissa saadut tulokset riskeittäin kolmella värillä: vihreä (asia kunnossa), keltainen (seurattava) ja punainen (ryhdyttävä toimenpiteisiin). Riskiprofiili on aina nimetön yhteenveto useista terveystarkastuksista, eikä se sisällä mitään tietoa yksittäisistä työntekijöistä. Tarvittaessa saman työpaikan eri vuosien riskiprofiileja voidaan verrata keskenään ja tarkastella siten henkilöstön terveydessä tapahtuneita muutoksia.

Olemme laatineet riskiprofiilin kaikista työterveyspalveluissamme viime vuosina tehdyistä terveystarkastuksista, minkä johdosta työterveystiimeillä on nyt mahdollisuus verrata teidän organisaationne riskiprofiilia tähän yhteenvetoon. Koetaanko teillä keskimääräistä enemmän vai vähemmän työhön liittyviä oireita ja tuen tarvetta? Entä diabetes-, sydäntauti- ja masennusriskit – onko niitä teidän henkilöstössänne enemmän vai vähemmän kuin muilla työpaikoilla? Samalla tavalla voidaan arvioida myös alkoholinkäyttöä, koettua terveydentilaa ja työkyvyn ennustetta.

Mitä enemmän työpaikallanne on tehty terveystarkastuksia, sitä luotettavimmin riskiprofiili kuvaa todellista tilannetta. Sen vuoksi jokaisen työntekijän osallistuminen terveystarkastukseen ajallaan on myös työpaikan etu. Edellä mainittujen riskien lisäksi olemme alkaneet kirjata riskiprofiiliin myös henkilöstön tupakoinnin ja liikunta-aktiivisuuden.

Lisätietoja riskiprofiilista ja yrityksenne terveystilanteesta saatte työterveystiimiltänne.

Asiantuntijat

Sergei Sikov
Työterveyslääkäri, yleislääkäri
9.2
Ninni Seren
Työterveyslääkäri, yleislääkäri
9.7
Helena Jurmu
Työterveyshoitaja, sairaanhoitaja
Virpi Kokkonen
Työterveyshoitaja
9.5
Katso muut asiantuntijat