Needs review

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Mehiläinen Oy suun terveys

Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki

Johtava hammaslääkäri, Erkki Virta, Mehiläinen Oy suun terveys, Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki, puh 0400 196766, erkki.virta@mehilainen.fi

 2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Jon Ahllund, Mehiläinen Oy suun terveys, Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki
puh 0400 869365, jon.ahllund@mehilainen.fi

3. Rekisterin nimi

Mehiläinen Oy:n suun terveyden potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Potilaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Potilaan perustiedot:

- nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot, huoltajan yhteystiedot

Potilaan terveyttä ja sairautta koskevat tiedot:

- esitiedot ja lähtötilanne

- hoitotiedot: hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi

- kliinisen ja radiologisen tutkimuksen tulokset

- lääketieteelliset riskitiedot

- hampaiden terveydentilan seurantaan liittyvät tiedot

- todistukset, lausunnot, päätökset

Hallinnolliset ja potilaslaskutukseen liittyvät tiedot:

- ajanvaraustiedot

- laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään potilaan ilmoittamien tietojen sekä hoitoyksikössä syntyvien tietojen perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Potilaslain mukaisesti yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille potilaan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista    

Aineistot säilytetään lukituissa tiloissa ja arkistoidaan arkistolain ja - asetuksen mukaisesti potilaskohtaisiin kansiohin.

Laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu tietoturvasäännösten mukaisesti. Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet passivoidaan. Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua seurataan ja valvotaan käyttölokitietojen avulla.