Purentavaivat ja hampaiden narskuttelu

Purentavaivoilla tarkoitetaan purentaelimistön toimintahäiriötä, joita voivat olla esim. hampaiden narskuttelu ja hampaiden tiukka yhteen pureminen. Purentaan liittyviä häiriöitä ovat purentalihasten, -nivelten ja niiden ympäristössä olevien kudosten sairaudet, toimintahäiriöt ja kivut.

Purentavaivat aiheuttavat monenlaisia ongelmia. Purennan toimintahäiriöistä kärsii 7–9 % suomalaisista. Ne ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä.

Purentavaivojen oireet

Purentaongelmien tavallisimpia oireita ovat

 • leukanivelen kipu
 • suun rajoittunut avausliike tai
 • leukaniveläänet (naksuminen, paukahtelu ym.).

Lisäksi purentahäiriöstä kärsivillä on todettu olevan tavallista enemmän stressiä ja stressiperäisiä vaivoja sekä niskan ja selän seudun toimintahäiriöitä.

Purennan häiriöön liittyvä kipu on

 • luonteeltaan tylppää
 • vaihtelee vuorokausiaikojen mukaan
 • tuntuu ohimolla aamupäänsärkynä tai korvakipuna
 • usein ensimmäinen syy lääkäriin hakeutumiseen, minkä johdosta purentaelimistön toimintahäiriöstä kärsivillä on usein tavanomaista enemmän lääkärin päivystyskäyntejä.

Purentavaivojen hoito

Purentahäiriöistä kärsivän oireita voidaan helpottaa

 • yökäyttöisillä purentakiskoilla, jotka on valmistettu akryylistä. 70–90 %:lla kivut hellittävät tai häviävät kokonaan. Pehmeillä kiskoilla ei ole nähty vastaavaa hoitotulosta.
 • fysioterapialla
 • kotona tehtävillä harjoitteilla, jotka rentouttavat kasvoja ja parantavat lihaskoordinaatiota

Purentavaivoista kärsivän kannattaa varata aika hammaslääkärille. Kasvojen alueen kipua hoidettaessa voidaan tehdä yhteistyötä korvalääkärin ja neurologin kanssa nopean ja laadukkaan hoidon saavuttamiseksi.

Hampaiden narskuttelu

Hampaiden narskuttelu eli bruksismi on salakavala ongelma. Se kuluttaa hampaita ja rasittaa purentaelimistöä.

Bruksismi voi olla hampaiden narskutuksen lisäksi äänetöntä hampaiden tiukkaa yhteen puremista. Äänettömästä hampaiden tiukasta yhteen purennasta potilas ei yleensä ole tietoinen. Päiväaikaisesta hampaiden purennasta voi opetella pois, mutta yöaikaiseen auttaa purentakisko.

Hampaiden narskuttelut haitat

Narskutuksen tavallisimpia haittoja ovat

 • paikkojen lohkeaminen
 • hampaiden voimakas kuluminen
 • kipu kasvojen ja niskojen lihaksistossa sekä leukanivelissä.