Pehmeä paluu työhön

ISS:n ja Mehiläisen yhteistyö tähtää ISS:n henkilöstön hyvinvointiin. Työkunnon ongelmissa tarjotaan tukea ja paluuta sairauslomalta työelämään helpotetaan kevennetyin työjärjestelyin ja korvaavilla työtehtävillä.

ISS on henkilöstövaltainen yritys, jossa työntekijät ovat aidosti yrityksen tärkein voimavara. ISS:n siivous-, kiinteistö-, turvallisuus-, toimisto- ja ruokailupalvelut toimivat osaavien, motivoituneiden ja hyvinvoivien ihmisten varassa. ISS:n yli 12 000 työntekijää ovat sijoittuneet ympäri Suomea 300 paikkakunnalle.

- Työterveyshuollon organisoiminen on vaativa tehtävä. Olemme juuri jatkaneet yhteistyötä Mehiläisen kanssa vuoden tauon jälkeen. Tarvitsemme Mehiläisen kaltaisen yhteistyökumppanin, joka pystyy tuomaan työterveyshuollon palvelut kaikilla paikkakunnilla yhtä laadukkaina ja nopeasti lähelle koko henkilöstöämme, sanoo ISS:n työhyvinvointipäällikkö Tiina Leskinen.

Työkuntoa seurataan säännöllisesti

ISS pyrkii vaikuttamaan henkilöstönsä työhyvinvointiin nopealla ongelmiin reagoinnilla ja ennakoivilla toimenpiteillä kuten työpaikkaselvityksillä, terveystarkastuksilla ja varhaiskuntoutuksella.

- "Hyvissä voimissa" -työhyvinvointiohjelman tavoitteena on lisätä henkilöstön hyvinvointia ja alentaa työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia, Leskinen kertoo.

- Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin sairauspoissaolojen syy yli 50-vuotiailla. Nuoremmilla myös mielenterveyden ongelmat aiheuttavat yhä enemmän sairauspoissaoloja. Mehiläisen TYÖkuntoon-mallin pohjalta ISS:lle on räätälöity oma työkuntoa tukeva palvelukokonaisuus, kertoo Mehiläisen työterveyslääkäri Tuula Korpela.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä ja seuraamisessa yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä. Yhdessä huolehditaan myös siitä, että työntekijät pääsevät sujuvasti kiinni työhön sairauslomalta palattuaan.

Kevennetty työ on uusi mahdollisuus

Jotta työkyvyn ongelmat eivät johtaisi pysyviin haittoihin, työterveyshuolto reagoi huolella pitkiin sairauslomiin. Työterveyshoitajat seuraavat sairauspoissaolotodistuksia, pitävät yhteyttä työntekijöihin myös sairausloman aikana ja varmistavat, että työntekijät saavat työhön paluuta tukevaa hoitoa ja kuntoutusta.

- Työstä paluusta keskusteltaessa kartoitetaan työntekijän omia näkemyksiä. Tarkoituksena on löytää työtä ja työympäristöä kehittämällä sellaisia tehtäviä, joihin työntekijä voi helposti tarttua, Korpela valottaa.

- Työntekijä ei ole välttämättä täysin työkyvytön, vaikkei pystyisikään heti entiseen työhönsä. Työkokeilu ja kevennetty tai korvaava työ voivat antaa mahdollisuuden palata työelämään. Takaisin työhön pääsemisellä voi olla myös tervehdyttävä ja kuntouttava vaikutus, kun työ vastaa työntekijän sen hetkistä työkykyä, Leskinen painottaa.

ISS:llä työkohteiden ja toimenkuvien monipuolisuus antaa hyvät mahdollisuudet kevennettyihin työjärjestelyihin. Jos esimerkiksi siivoustyö haastavissa teollisuusolosuhteissa ei ole mahdollista, korvaavaksi työksi voi löytyä kevyempää toimistosiivousta tai liinavaatehuoltoa.

- Olemme aktivoineet esimiehiä miettimään korvaavan työn mahdollisuuksia. Esimiehillä ja työn perehdyttäjillä on muutenkin tärkeä rooli korvaavien työjärjestelyiden onnistumisessa. Korvaava työ pitää voida organisoida nopeasti ja samalla palvelun asiakkaaseen päin tulee toimia sovitulla tavalla, Leskinen muistuttaa.

Osasairauspäiväraha tai ammatillinen kuntoutus avaavat tien työhön

Leskinen korostaa, että kynnys palata sairauslomalta on tehtävä matalaksi, jotta työn tekeminen on mielekästä ja järkevää. Työstä ei myöskään saa olla haittaa tervehtymiselle. Liian sairaana työhön ei pidä palata, sillä se vaikeuttaa koko työyhteisön toimintaa. Kevennetyin järjestelyin hoidettu työhönpaluu voi sen sijaan tuoda suuren hyödyn koko työyhteisölle.

ISS on saanut paljon hyviä kokemuksia työkokeiluista. Työkokeilu on työeläkevakuutuslaitosten tukemaa, työpaikalla tapahtuvaa ammatillista kuntoutusta pitkän sairausloman jälkeen. Yleensä työkokeilu kestää 1-3 kuukautta.

- Meillä työntekijä työskentelee yleensä ensimmäisen kuukauden aikana vain neljä tuntia päivittäin. Siitä päivittäinen työaika lisääntyy ensin kuuteen tuntiin ja kolmantena kuukautena kahdeksaan tuntiin. Tavoitteena on, että kokeiltava työ vastaisi niitä tehtäviä, joihin työntekijä jää kokeilun jälkeen, Leskinen kertoo.

- Jatkossa, kun pääsemme Mehiläisen kanssa entistä aiemmin perehtymään työntekijöiden sairauspoissaoloihin, pystymme paremmin hyödyntämään myös osa-aikatyötä ja osasairauspäivärahan mahdollisuutta työhönpaluussa.

Olipa työhönpaluun tapa mikä tahansa, olennaista on Leskisen mukaan paluun hyvä suunnittelu. Siinä tarvitaan sekä työntekijää itseään että esimiestä ja työterveyshuoltoa. Tarvittaessa työhönpaluun suunnitteluun voi osallistua myös ISS:n työkykypäällikkö ja rekrytointi.

- Mehiläinen tarjoaa työkyvyn tunnistamisen asiantuntemuksen ja ISS järjestää joustavia mahdollisuuksia työhönpaluulle. Työntekijältä itseltään odotetaan halua ja intoa palata työhön, Tuula Korpela tiivistää kolmikantayhteistyön luonnetta.

Asiantuntijat

Riika Kellokoski
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.5
Liisa Välimäki
Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erik.lääkär
9.3
Kaisa Kangas
Työfysioterapeutti
9.9
Reetta Mononen
Työterveyshuollon ja yleislääket. erikoislääkäri
9.2
Katso muut asiantuntijat