- Meille on tärkeää, että tunnemme työterveyden yhteyshenkilömme Mehiläisessä hyvin. Voimme yhdessä heidän kanssaan tehdä selkeät tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista, toteaa henkilöstöpäällikkö Minna Hedman.- Halusimme löytää yhteistyökumppanin, joka lähtisi aktiivisesti mukaan kehittämään ideoitamme. Meillä oli selkeä tarve muutokselle, joka kohentaisi työhyvinvointia ja vähentäisi sairauspoissaoloja merkittävästi, kertoo Pandan henkilöstöpäällikkö Minna Hedman.

Yrityksen pitkäaikainen työterveyshuollon kumppani vaihtui kolme vuotta sitten Mehiläiseen. Toiveisiin tartuttiin heti ja Pandalla otettiin käyttöön TYÖkuntoon-malli. Mallin mukaiseen toimintatapaan siirryttiin viime vuonna. Samalla vähennettiin myös esimerkiksi sairauspoissaoloja lisäävää kolmivuorotyötä.

- Malli toi meille isoja muutoksia pitkäaikaisiin käytäntöihin. Nyt työntekijöiden lähimmät esimiehet ovat keskeisessä asemassa työhyvinvoinnin kehittämisessä. Lähin esimies pystyy ottamaan asiat puheeksi jo varhaisessa vaiheessa, ja myös vaikuttamaan työskentelyolosuhteisiin työpisteissä. Tämä edellyttää tosin, että esimiehet saavat koulutusta, kun vastuu lisääntyy.

- Ihminen on kokonaisuus, jonka työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Siksi on tärkeää, että asiat eivät jää vain puheeksi, vaan niille tehdään myös jotain ja työntekijästä välitetään aidosti.

Hedman toteaa, että työterveyshuolto on parhaimmillaan kumppani, joka tarjoaa keskusteluihin tukea ja erityisasiantuntemusta.

Sairauspoissaolot lähellä tavoitetta

- Meille on tärkeää, että tunnemme työterveyden yhteyshenkilömme Mehiläisessä hyvin. Voimme yhdessä heidän kanssaan sopia selkeät tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista. Tässä suhteessa toiveemme ovat toteutuneet.

Sairauspoissaolot eivät ole vielä Hedmanin mukaan vähentyneet tavoitteena olevalle tasolle, mutta lähellä ollaan. Pandalla on laaja työterveyspalvelusopimus, joka kattaa myös tarvittaessa erikoislääkäritasoiset konsultaatiot. Työhyvinvointiin on haluttu panostaa nyt enemmän, jotta hyvä työkyky näkyisi niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

- Työterveyden kustannukset ovat nousseet, mutta olemme tyytyväisiä saavutettuihin tavoitteisiin, suunta on oikea. Päivitämme työterveyden palvelumalliamme yhdessä Mehiläisen kanssa säännöllisin väliajoin, jotta saamme säilytettyä kustannustehokkaan toimintamallin, kertoo Hedman.

- Kaiken kaikkiaan olemme uusiin toimintapoihin tyytyväisiä. Niitä harjoitellaan ja syvennetään käytännössä koko ajan – ja opitaan uutta työhyvinvoinnin kehittämisestä.

Jaa