Needs review

Töölön Mehiläisen Jalkakirurginen tiimi on moniammatillinen ryhmä, joka tarjoaa modernia ja yksilöllistä hoitoa nilkan ja jalkaterän ortopedisissa ongelmissa. Tiimin jokaisella jäsenellä on määritelty ja tärkeä osuus hoidossasi.

Tiimiin kuuluvat kokeneet:

  • jalkakirurgit
  • alaraajafysioterapeutti
  • haavahoitajat
  • leikkaussalin instrumenttihoitajat

Tiimissä eri ammattiryhmien läheinen yhteistyö takaa jatkuvan laadun kehittämisen ja potilasturvallisuuden varmistamisen. Koko hoitoketjun vakioiminen parantaa hoitotulosta ja nopeuttaa toipumisaikaa.

Henkilöt ylärivi vasemmalta oikealle:

Jalkakirurgi Anu Mykkänen (www.anumykkanen.fi), sairaanhoitaja Maarit Suominen, sairaanhoitaja Kati Jantunen, jalkakirurgi Marko Mykkänen, sairaanhoitaja Katja Harinen ja sairaanhoitaja Harriet Viiala.

Sohvalla vasemmalta oikealle:

Sairaanhoitaja Piia Myllyaho, sairaanhoitaja Jonna Westergren ja sairaanhoitaja Henna Kytölehto.

Lattialla:

Fysioterapeutti Heidi Väkeväinen.
 

Jalkakirurginen potilaamme                               

Tyypillisiä hoitamiamme jalkakirurgisia ongelmia ovat mm. jalan asentovirheet ja kuormitusvirheet, nivelrikkomuutokset, nilkan ja jalkaterän tapaturmien jälkitilat sekä rasituksen ja kulumien aiheuttamat vammat. Nuorilla potilailla virheasennot ovat synnynnäisiä. Iän karttuessa virheasentoja aiheuttavat kudosten rappeumat. Potilaamme ovat aikuisia ja kasvunsa päättäneitä nuoria. Kasvuikäisten jalkaongelmissa suosittelemme hakeutumaan lastenortopedin arvioon.

Yksilöllinen suunnittelu on jalkakirurgisen hoidon perusta

Jalkakirurgimme ovat useiden vuosien ajan ainoastaan nilkan ja jalkaterän vaivojen hoitoon keskittyneitä ortopedeja, jotka noudattavat nykyaikaisen jalkakirurgian leikkausmenetelmiä.

Hoidon suunnittelu vastaanotolla:

1. Jalkakirurgimme tekevät sinulle perusteellisen kliinisen arvion vastaanoton ensikäynnin puitteissa.  Ortopedinen ongelmasi ja terveydellinen kokonaistilanteesi kartoitetaan.

2. Kliinistä tutkimusta täydennetään kuvantamistutkimuksilla. Jalan pienten rakenteiden tarkka diagnostiikka edellyttää käytössämme olevia korkeatasoisia kuvantamismenetelmiä.

3. Tarjoamme mahdollisimman tehokkaan hoidon nilkan ja jalkaterän vaivoihin joko konservatiivisilla menetelmillä tai leikkaushoidolla. Hoitosuunnitelma tehdään yksilöllisesti.

4. Leikkaushoito on aiheellinen, jos muut keinot eivät riitä.  Leikkaustekniikan valinta on potilaskohtainen. Leikkaukset sisältävät usein yhdistelmän toimenpiteitä.

Tutustu Töölön tiimin jalkakirurgeihin ja varaa aika

LL,ortopedian erikoislääkäri Anu Mykkänen
Anu Mykkäsen nettisivut
LL,ortopedian erikoislääkäri Marko Mykkänen

Alaraajafysioterapia on tärkeä osa jalkakirurgisen potilaan hoitoa

Osa jalan vaivoista hoituu fysioterapeuttisen kuntoutuksen avulla ilman leikkaushoitoa. Alaraajakuntoutukseen erikoistunut fysioterapeuttimme toteuttaa sinulle yksilöllisesti räätälöidyn kuntoutusohjelman. Fysioterapeuttinen jälkikuntoutus on myös tärkeä osa leikkaushoidon kokonaisuutta.

Tutustu Töölön tiimin alaraajafysioterapeuttiin ja varaa aika   

Fysioterapeutti Heidi Väkeväinen     

Jalkakirurgisen tiimin toiminta leikkausosastolla             

Leikkaushoito tapahtuu uudelleen rakennetulla leikkausosastollamme. Myös laajojen leikkausten toteutus on turvallista, koska Töölö Mehiläinen toimii sairaalana eikä ainoastaan päiväkirurgisena leikkausyksikkönä.

Hoitosi eteneminen leikkausosastollamme:

1. Anestesiamuotosi valitaan yksilöllisesti.

2. Tiimin leikkaussalihoitajat vastaavat jalkakirurgisten leikkausten välineistöstä ja toimivat leikkausten avustajina.

3. Leikkauksen jälkeisen kivun hoidoksi saat paikallisia lisäpuudutuksia, jotka vaikuttavat jopa vuorokauden ajan.

4. Kotiutuessasi päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen saat fysioterapeutiltamme tarvittavat apuvälineet ja tuet sekä henkilökohtaisen opastuksen oikeaan liikkumiseen.

5. Laajempien leikkausten jälkeen jäät ensimmäisten vuorokausien ajaksi uusitulle vuodeosastollemme hoitoon.

Jälkitarkastukset jalkakirurgisen leikkaushoidon jälkeen

  • Jalkakirurgimme tekevät jälkitarkastukset.
  • Koulutetut haavahoitajamme suorittavat ompeleiden poiston, opettavat jalan sidonnat ja suorittavat leikkaushaavojen jälkihoidon yhteistyössä jalkakirurgien kanssa. Haavaongelmissa voit ottaa suoraan yhteyttä tiimimme haavahoitajiin.
  • Yksilölliset synteettiset avattavat kipsisaappaamme tekee CastCare kipsauspalvelut Oy. Kipsit tehdään osastohoidon tai jälkitarkastuksen yhteydessä.

Tutustu haavahoitajiimme

Sairaanhoitaja Henna Kytölehto
Sairaanhoitaja Jonna Westergren
Sairaanhoitaja Piia Myllyaho