Needs review

Töölön Mehiläisen Jalkakirurginen tiimi on moniammatillinen ryhmä, joka tarjoaa modernia ja yksilöllistä hoitoa nilkan ja jalkaterän ortopedisissa ongelmissa. Tiimin jokaisella jäsenellä on määritelty ja tärkeä osuus hoidossasi.

Tiimiin kuuluvat kokeneet:

  • jalkakirurgit
  • alaraajafysioterapeutit
  • haavahoitajat
  • leikkaussalin instrumenttihoitajat sekä
  • vastaanoton ja kuvantamisen jalkapotilaiden vastuuhoitajat.

Tiimissä eri ammattiryhmien läheinen yhteistyö takaa jatkuvan laadun kehittämisen ja potilasturvallisuuden varmistamisen. Koko hoitoketjun vakioiminen parantaa hoitotulosta ja nopeuttaa toipumisaikaa.

Töölön jalkakirurgian tiimi

Henkilöt ylärivi vasemmalta oikealle:

Sairaanhoitaja Maarit Suominen, sairaanhoitaja Katja Harinen, jalkakirurgi Anu Mykkänen, jalkakirurgi Marko Mykkänen, fysioterapeutti Heidi Väkeväinen, sairaanhoitaja Kati Jantunen ja fysioterapeutti Jaakko Partanen.

Sohvalla vasemmalta oikealle:

Lääkintävahtimestari Antti Malinen, sairaanhoitaja Jonna Westergren, sairaanhoitaja Henna Kytölehto ja sairaanhoitaja Niina Immonen.

Jalkakirurginen potilaamme                               

Tyypillisiä hoitamiamme jalkakirurgisia ongelmia ovat mm. jalan asentovirheet ja kuormitusvirheet, nivelrikkomuutokset, nilkan ja jalkaterän tapaturmien jälkitilat sekä rasituksen ja kulumien aiheuttamat vammat. Nuorilla potilailla virheasennot ovat synnynnäisiä. Iän karttuessa virheasentoja aiheuttavat kudosten rappeumat. Potilaamme ovat aikuisia ja kasvunsa päättäneitä nuoria. Kasvuikäisten jalkaongelmissa suosittelemme hakeutumaan lastenortopedin arvioon.

Yksilöllinen suunnittelu on jalkakirurgisen hoidon perusta

Jalkakirurgimme ovat useiden vuosien ajan ainoastaan nilkan ja jalkaterän vaivojen hoitoon keskittyneitä ortopedeja, jotka noudattavat nykyaikaisen jalkakirurgian leikkausmenetelmiä.

Hoidon suunnittelu vastaanotolla:

1. Jalkakirurgimme tekevät sinulle perusteellisen kliinisen arvion vastaanoton ensikäynnin puitteissa.  Ortopedinen ongelmasi ja terveydellinen kokonaistilanteesi kartoitetaan.

2. Kliinistä tutkimusta täydennetään kuvantamistutkimuksilla. Jalan pienten rakenteiden tarkka diagnostiikka edellyttää käytössämme olevia korkeatasoisia kuvantamismenetelmiä.

3. Tarjoamme mahdollisimman tehokkaan hoidon nilkan ja jalkaterän vaivoihin joko konservatiivisilla menetelmillä tai leikkaushoidolla. Hoitosuunnitelma tehdään yksilöllisesti.

4. Leikkaushoito on aiheellinen, jos muut keinot eivät riitä.  Leikkaustekniikan valinta on potilaskohtainen. Leikkaukset sisältävät usein yhdistelmän toimenpiteitä.

Tutustu Töölön tiimin jalkakirurgeihin ja varaa aika

LL,ortopedian erikoislääkäri Anu Mykkänen >>
LL,ortopedian erikoislääkäri Marko Mykkänen >>

Alaraajafysioterapia on tärkeä osa jalkakirurgisen potilaan hoitoa

Osa jalan vaivoista hoituu fysioterapeuttisen kuntoutuksen avulla ilman leikkaushoitoa. Alaraajakuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeuttimme toteuttavat sinulle yksilöllisesti räätälöidyn kuntoutusohjelman. Fysioterapeuttinen jälkikuntoutus on myös tärkeä osa leikkaushoidon kokonaisuutta.

Tutustu Töölön tiimin alaraajafysioterapeuttiin ja varaa aika   

Fysioterapeutti Heidi Väkeväinen >>
Fysioterapeutti Jaakko Partanen >>         

Jalkakirurgisen tiimin toiminta leikkausosastolla             

Leikkaushoito tapahtuu uudelleen rakennetulla leikkausosastollamme. Myös laajojen leikkausten toteutus on turvallista, koska Töölö Mehiläinen toimii sairaalana eikä ainoastaan päiväkirurgisena leikkausyksikkönä.

Hoitosi eteneminen leikkausosastollamme:

1. Anestesiamuotosi valitaan yksilöllisesti.

2. Tiimin leikkaussalihoitajat vastaavat jalkakirurgisten leikkausten välineistöstä ja toimivat leikkausten avustajina.

3. Leikkauksen jälkeisen kivun hoidoksi saat paikallisia lisäpuudutuksia, jotka vaikuttavat jopa vuorokauden ajan.

4. Kotiutuessasi päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen saat fysioterapeutiltamme tarvittavat apuvälineet ja tuet sekä henkilökohtaisen opastuksen oikeaan liikkumiseen.

5. Laajempien leikkausten jälkeen jäät ensimmäisten vuorokausien ajaksi uusitulle vuodeosastollemme hoitoon.

Jälkitarkastukset jalkakirurgisen leikkaushoidon jälkeen

  • Jalkakirurgimme tekevät jälkitarkastukset.
  • Koulutetut haavahoitajamme suorittavat ompeleiden poiston, opettavat jalan sidonnat ja suorittavat leikkaushaavojen jälkihoidon yhteistyössä jalkakirurgien kanssa. Haavaongelmissa voit ottaa suoraan yhteyttä tiimimme haavahoitajiin.
  • Vastaanotolla vastuuhoitajamme huolehtii sinusta ja opastaa apuvälineiden ja tukien käytössä.

Tutustu haavahoitajiimme

Sairaanhoitaja Henna Kytölehto >>
Sairaanhoitaja Jonna Luostarinen >>

Jaa