Sosiaali- ja terveyspalvelukonserni Mehiläinen julkaisi asiakkailleen elokuun lopussa uuden OmaMehiläinen-verkkopalvelun. Verkkopalvelun käyttäjäksi on rekisteröitynyt vajaassa kahdessa kuukaudessa yli 10 000 käyttäjää. Käyttäjien määrä on vielä suurempi kun mukaan lasketaan perheprofiiliin lisätyt lapset ja muut lähimmäiset. Erityistä kiitosta OmaMehiläinen on saanut helppokäyttöisyydestään ja toimintavarmuudestaan sekä käyntihistorian näkemisestä parhaimmassa tapauksesta yli 10 vuoden ajalta.

Mehiläinen julkaisi elokuun lopussa OmaMehiläinen-palvelun, jonka avulla Mehiläisen asiakkailla on mahdollisuus nähdä verkossa ajasta ja paikasta riippumatta oma terveyshistoriansa. Palveluun on helppo tallentaa myös muualla käytyjen lääkärissäkäyntien diagnoosit, laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulokset sekä lääkemääräykset. Tällöin nämä tiedot ovat tarvittaessa Mehiläisen lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan käytettävissä, jos asiakas on sallinut tietojen katselun ja asiasta sovitaan vastaanottokäynnin yhteydessä. Myös muilla kuin Mehiläisen asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää ainutlaatuista OmaMehiläinen-palvelua mm. tallentamalla rokotukset, omat verenpaineen ja painon seurantatietonsa palveluun.

OmaMehiläinen-palvelun julkistaminen elokuun lopussa on osa Mehiläisen tavoitetta kaikilla palveluillaan ylittää asiakkaidemme odotukset ja olla aktiivisesti mukana terveyspalvelualan verkkopalveluiden ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Yli 10 000 rekisteröitynyttä käyttäjää alle kahdessa kuukaudessa on vahva kannanotto siihen, että OmaMehiläisen kaltaista palvelua on kaivattu lisäämään läpinäkyvyyttä asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välillä. Myös palvelun käyttöönotto osana oman hyvinvoinnin seurantaa kertoo, että palvelun suunnittelussa on onnistuttu. Toteutuksen lähtökohtana on ollut käyttäjien tarpeiden huomioiminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen.

OmaMehiläisen käyttäjiä on reilusti yli 10 000, mikäli mukaan lasketaan käyttäjän perheprofiiliin lisätyt lapset ja muut lähiomaiset. Ainutlaatuisen perheprofiilin ansiosta oman hyvinvoinnin lisäksi palvelu auttaa lapsien ja muiden perheenjäsenien hyvinvoinnin seurannassa. OmaMehiläisessä lapsen huoltaja voi liittää lapsen omaan perheprofiiliinsa ja nähdä alle 12-vuotiaan lapsen käyntitiedot. Myös 12–17-vuotiaan lapsen tiedot voi nähdä, jos lapsi antaa siihen erillisen suostumuksen. Huoltajuussuhde tarkistetaan Väestörekisterikeskuksesta. Muiden lähimmäisten lisääminen perheprofiiliin vaatii lisättävän henkilön suostumuksen.

OmaMehiläinen-palvelu on saanut käyttäjiltä erityistä kiitosta sen selkeyden, helppokäyttöisyyden, toimintavarmuuden ja hyödyllisyyden vuoksi. Palvelu on vastaanotettu hyvin ja palvelua jatkokehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Parhaimmassa tapauksessa palvelussa on nähtävillä yli 10 vuoden käyntihistoria laboratoriotuloksineen. Tämä helpottaa esimerkiksi kolesteroliarvojen seurantaa pitkällä aikavälillä. Myös Mehiläisen Työelämäpalveluiden asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä OmaMehiläinenpalveluun ja sen tarjoamaan tietoturvalliseen viestintäkanavaan oman työterveystiimin kanssa.

OmaMehiläinen-palvelun kehittämistä jatketaan edelleen. Seuraavaksi palvelusta julkaistaan esittelyvideot, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua palveluun ennen rekisteröitymistä. Myös kieliversiot palvelusta ovat asiakkaiden käytettävissä vuoden 2013 alussa.

OmaMehiläinen on Sosiaali- ja terveyspalvelukonserni Mehiläisen julkaisema verkkopalvelu, jonka käyttöönotto edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla ja palvelun käyttöehtojen hyväksymistä. OmaMehiläinen on kaikille avoin ja maksuton verkkopalvelun, jonka avulla käyttäjän on mahdollista nähdä oma käyntihistoriansa Mehiläisessä, tarkastella laboratoriotuloksiaan, rokotustietojaan ja tutkimuslähetteitään. OmaMehiläinen-palvelun perheprofiiliin on mahdollista liittää myös läheiset, muun muassa omat lapset. Katso tarkemmat käyttöohjeet
www.omamehilainen.fi

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuottaja Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut yksityis-, yritys- ja kuntaasiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä työskentelee noin 6 000 ammattilaista. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2011 (tilikausi 1.5.–31.12.2011) oli 158 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambeakonserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista terveys- ja hoivapalveluiden tarjoajista.

Jaa