Omalääkäri on asiakkaan itse valitsema lääkäri, joka pitää kokonaisvaltaisesti huolta asiakkaan terveydestä. Julkisessa terveydenhuollossa omalääkäri on tuttu käsite. Mehiläisen omalääkäri vie käsitteen vielä askelta pidemmälle. Parhaimmillaan omalääkäri ei ole vain katuosoitteen mukaan valikoidun potilasryhmän asioita hoitava yleislääkäri, vaan jokaisen potilaan itse valitsema erikoislääkäri, joka on tavoitettavissa niin vastaanotolla kuin puhelimitse ja sähköpostilla.

Koko ihminen hyvissä käsissä

- Omalääkärisuhde perustuu sopimukseen potilaan ja lääkärin välillä. Potilas valitsee omalääkärikseen haluamansa lääkärin. Hän voi olla varma, että lääkäri on sitoutunut jatkuvaan ja vastuulliseen yhteistyöhön potilaan kanssa. Omalääkäri hallitsee potilaansa asiat ja on aina tavoitettavissa, luonnehtii yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall Mehiläisestä.

Omalääkäri tietää potilaan koko terveyshistorian ja elämäntilanteen ja osaa peilata terveyden ongelmia tähän taustaan. Potilaan ei tarvitse palata joka lääkärikäynnillä uudestaan alkuun, vaan omalääkäri tietää myös aiemmat vaivat, lääkitykset, allergiat ja muut potilaan kuntoon liittyvät asiat.

Potilaan ja omalääkärin tiivis suhde antaa mahdollisuudet sekä yleiseen terveyden seurantaan että sairauksien hoitoon. Jos omalääkärin oman asiantuntemuksen lisäksi tarvitaan suppeamman erikoisalan osaamista, omalääkäri konsultoi erityisalojen erikoislääkäreitä ja varmistaa, että potilas saa juuri tarvitsemansa hoidon.

- Mukana omalääkäritoiminnassa ovat sellaiset lääkärit, joiden erikoisala ja henkilökohtainen halu antavat hyvät edellytykset hoitaa potilaita kokonaisvaltaisella otteella. Tautikeskeisyyden sijasta potilasta hoidetaan laajemmin yhtenä kokonaisuutena. Erikoislääkäreiden diagnoosit ja hoito kuuluvat tarvittaessa asiaan, mutta mukana on aina myös omalääkärin tuki ja potilaan kokonaisuuden tuntemus, sanoo Rosenvall.

Turvaa ikääntymiseen

Erityisen hyvin omalääkärisuhde soveltuu ikääntyneemmille asiakkaille, jotka eivät enää pääse nauttimaan työelämään liittyvistä työterveyshuollon palveluista. Omalääkärisuhde on hyvä ja turvallinen tapa varmistaa henkilökohtainen lääkärin palvelu.

- Vaikkei näköpiirissä olisi edes mitään erityisiä sairauksia, omalääkärin tuella omasta terveydestä on helppo pitää hyvää huolta, painottaa Rosenvall.

Hänen omia kiinnostuksen kohteitaan ovat mm. muistisairauksien ja osteoporoosin hoito. Ne ovat asioita, jotka usein yleistyvät korkeassa iässä. Korkean iän mukanaan tuomat vaivat eivät yleensä ole yksittäisiä ja kerralla pois hoidettavia "kremppoja" , vaan hoidossa on otettava huomioon elämän kokonaisuus ja tavoitteena on usein hyvän toimintakyvyn ja elämän laadun säilyttäminen oireettomuuden sijasta.

Silloin onkin hyödyllistä, että tämän kokonaisuuden tuntee yksi omalääkäri, joka ymmärtää eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa ja osaa varmistaa parhaan mahdollisen hoidon.

Jaa