Omakoti Siikalahti - arjen tukea ja ohjausta vammaiskuntoutujille yksilöllisesti, yhdessä tehden

Omakoti Siikalahti toteuttaa tehostettua autettua asumispalvelua. Kotimme arki rakentuu yhdessä tekemiselle, yksilöt vahvuudet ja ominaisuudet huomioon ottaen. Tehostettu autettu asuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, tukea, ohjausta sekä kuntoutuksellisia menetelmiä päivittäisissä arjen toiminnoissa.

Omakoti Siikalahden palveluiden kohderyhmä ovat muut vammaiset. Asukkaillamme on erilaisia neuroloogisia vammoja tai päihteiden käyttöön liittyviä hermoston rappeumia, jonka vuoksi heillä on muistin ja toiminnan ohjauksen ongelmia. Yksikkö soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on merkittäviä vaikeuksia selvitä arjestaan ilman jatkuvaa tukea, ohjausta sekä huolenpitoa.

Kodin sijainti ja esittely

  • Avautunut vuonna 2008
  • Yksikkö sijaitsee rauhallisessa maalaismaisemassa Kainuussa 13 km:n päässä Kuhmon keskustasta
  • Omakoti Siikalahdessa on koti 14 asukkaalle.
  • Kotimme pihapiiri on iso ja rauhallinen; puitteet liikkumiseen ja luonnossa oleiluun ovat hyvät. Kesäisin marjametsät sekä luontopolut ovat aivan pihapiirin lähettyvillä.

Asukkaan oma koti

Omakoti Siikalahden tilat ovat kauniisti sisustettuja ja asukkaat saavat sisustaa oman huoneensa omien mieltymystensä mukaisesti. Tilat mahdollistavat yhdessä olemisen sekä yhdessä tekemisen.

  • Asukkailla on käytössään yhteiset oleskelutilat, kahvihuone, ruokailutila, keittiö sekä sauna
  • Ruoka valmistuu asukkaiden sekä ohjaajien tekemänä päivittäin omassa keittiössä asukkaiden ruokatoiveet huomioiden. Kodissa on asukkaiden lempiruokaviikkoja, joita yhdessä tehdään sekä suunnitellaan.

Toiminta Omakoti Siikalahdessa

Haluamme rakentaa yhdessä asukkaidemme kanssa hyvää, turvallista ja viihtyisää paikkaa asua, jossa kaikilla on mahdollisuus elää itsensä näköistä elämää. Kuntoutuksemme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista.

Arkemme koostuu virikkeellisestä tekemisestä, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen kaikilla on mahdollisuus osallistua. Yhteisöllinen arkemme alkaa aamukokouksilla, joissa käydään läpi yhdessä päivän kulkua sekä jaetaan vastuita. Yhteisökokous on kerran viikossa perjantaisin, jolloin keskustellaan sekä päätetään yhdessä asioista, jotka koskettavat kaikkia yhteisön jäseniä. Tuemme asukkaidemme osallisuutta päätöksenteossa ja siten mahdollisuutta ottaa vastuita heidän oman kotinsa arjesta ja toiminnasta.

Liikumme ahkerasti kodin ulkopuolella, käymme kaupungissa, elokuvissa ja retkillä ja järjestämme monipuolista, asukkaidemme mielenkiinnot huomioivaa toimintaa kodilla. Käytämme runsaasti aikaa asukkaidemme henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukemiseen.

Henkilökunnan erityisosaaminen

Koko henkilökuntamme osallistuu Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelmaan. Yhteisöhoidon kehittämishanke alkanut 11/2014, jonka myötä yhteisöhoitoa on vahvasti kehitetty osana omakoti Siikalahden kuntouttavaa toimintaa. Osalla henkilökunnasta on Avekki – koulutus. Päivitämme henkilökunnan osaamista säännöllisellä täydennyskoulutuksella. Henkilökuntamme monipuolista kokemusta ja erityisosaamista hyödynnetään asukkaidemme arjessa.

Vastuuhenkilöt ja vapaiden asukaspaikkojen tiedustelut

Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme ja esittelemme kotiamme. Meiltä saat myös nopeasti tiedon asukaspaikkatilanteesta.

Jenni Kanerva
Yksikön esimies
puh. 040 1757567

Anne-Mari Kanerva
Palvelujohtaja
puh. 040 5445131

Yksikön yhteystiedot

Puhelinnumero 050 4654387

Omakoti Siikalahti
Simunanniementie 11
88900 Kuhmo