Naiset neuvottelussa
Needs review

Suomessa on tänäänkin sairauslomalla noin 100 000 työntekijää ja työkyvyttömyyseläkkeelle jää joka päivä noin 95 työntekijää. Sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden päivittäiset kustannukset suomalaiselle työelämälle ovat jopa noin 47 miljoonaa euroa.

Edellä mainitut luvut ovat suuria. Jotta pystymme tukemaan asiakasorganisaatioidemme toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla, luomme jatkuvasti uusia ja kehitämme jo olemassa olevia toimintamalleja yhdessä suomalaisten vakuutusyhtiöiden kanssa. Saumattomalla yhteistyöllä eri toimijoiden kesken pyrimme tukemaan ja vahvistamaan asiakasorganisaatioiden henkilöstön työkykyä sekä vähentämään sairauspoissaoloja.

Kehitämme jatkuvasti sähköisiä järjestelmiä ja raportointia, jotta voimme edesauttaa työntekijöiden kuntoutumista ja nopeampaa työhön paluuta, tukea organisaation henkilöstöstrategiaa ja tuoda samalla organisaatiolle merkittäviä kustannussäästöjä. Viestimme nopeasti ja tietoturvallisesti vakuutusyhtiöiden kanssa sähköisen portaalin kautta, mikä mahdollistaa asiakkaiden maksusitoumuksien nopean käsittelyn ja toimituksen Mehiläiseen ajanvarausta varten. Samoin yhteistyösopimuksissamme määritellyt hoitoonpääsyajat takaavat nopean pääsyn tutkimuksiin ja toimenpiteisiin.

Mehiläisen valtakunnallisen tietojärjestelmän johdosta eri vakuutusten toimintamallien ohjeistukset ovat koko henkilöstömme käytettävissä. Asiakkaan suostumuksella hänen tietonsa ovat myös Mehiläisen kaikkien asiantuntijoiden käytettävissä, mikä takaa hyvän hoitokäytännön ja hoitoketjun sujuvan etenemisen ensikäynniltä mahdolliseen leikkaukseen, kuntoutukseen ja työhön paluuseen. Toimimalla tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja kehittämällä aktiivisesti toimintaa haluamme varmistaa vakuutusasiakkaiden sujuvan asioinnin ja luoda heille entistä paremman asiakaskokemuksen kaikissa Mehiläisen toimipisteissä.

Lisätietoja Mehiläisen vakuutusyhteistyöstä:
vakuutusasiakkaiden asiakasjohtaja Merja Peltonen, p. 040 777 1640, merja.peltonen@mehilainen.fi

Jaa