Syömishäiriöt voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin: anoreksiaan, bulimiaan ja ahmimishäiriöön. Syömishäiriöön liittyvän hormonihäiriön laatu riippuu paitsi itse häiriöstä myös siitä, onko potilas alipainoinen, normaalipainoinen vai ylipainoinen.

Anoreksia ja hedelmällisyys

Anoreksiasta tai sen jälkitilasta kärsivät ovat yleensä alipainoisia. Bulimikot (ahmivat ensin ja oksentavat sitten) ovat yleensä normaalipainoisia ja ahmimishäiriöstä kärsivät ylipainoisia. Lisäksi nykyään aika yleinen ryhmä ovat ortorektikot, syömistään voimakkaasti säätelevat henkilöt ilman varsinaista anoreksiaa. He ovat myös usein alipainoisia.

Alipainon vaikutuksista hedelmällisyyteen on olemassa lukemattomia tutkimuksia erityisesti naisia koskien. Alipainoon liittyy yleensä häiriö aivolisäkkeen toiminnan säätelyssä niin, että aivolisäkkeestä ei alipainon aiheuttaman stressitilanteen vuoksi erity normaalisti gonadotropiini-hormoneja, jotka säätelevät munasajojen toimintaa. Vakavimmissa häiriöissä kuukautiset jäävät kokonaan pois. Anoreksiaan liittyy myös monia muita hormonierityksen häiriöitä, jotka pahentavat tilannetta. Lisäksi aliravitsemustilaan sinänsä liittyy ravintoainepuutoksia, jotka estävät raskauden alkamisen. Vaikka nainen parantuisi anoreksiasta, kuukautiskierto ei parane samassa tahdissa. Usein tarvitaan apua raskaaksi tulemisessa jopa vuosien kuluttua paranemisesta.

Bulimia ja hedelmällisyys

Bulimikkojen elimistö, vaikka he olisivatkin normaalipainoisia, on stressitilassa ja stressitilanne sinänsä voi häiritä ja jarruttaa munasarjojen normaalia toimintaa.

Ylipainoisilla kuukautiskiertoon vaikuttaa lisääntynyt insuliinineritys, kun painoindeksi nousee tarpeeksi korkeaksi. Ylipainoisilla potilailla erittäin tärkeässä osassa raskaaksi tulemisessa on painon vähentäminen. Lisänä käytetään usein insuliinieritystä normalisoivaa lääkitystä (metformin). Tarvittaessa mukaan liitetään hormonihoito.

Myös miehillä ylipainoon liittyvä insuliinin runsaus voi olla syynä hedelmällisyyshäiriöön. Miehellä lisääntynyt insuliinineritys aiheuttaa samantyyppisen tilan kuin naisella anoreksia.

Jaa