Siemennesteen laadun määritys

Lapsettomuuden syyt löytyvät noin puolella pariskunnista kokonaan tai osittain miehen puolelta. Sperma-analyysi on tärkeä perustutkimus, joka tehdään yleensä lapsettomuustutkimusten alkuvaiheessa.

Siemennesteen laatu määritetään siittiöiden lukumäärän, liikkuvuuden ja muodon perusteella. Siemennesteanalyysissä selviää myös spermassa mahdollisesti esiintyvä piilevä tulehdus. Jos siemennesteanalyysin tulos on poikkeava, tutkimus pitää kontrolloida 2–3 viikon kuluttua.

Sperma-analyysin lausunto antaa lapsettomuuslääkärille vihjeitä siihen, miten edetä tutkimuksissa ja hoidossa. Siittiöiden DNA-testillä voidaan tarvittaessa tarkentaa sperma-analyysissa saatuja tuloksia.

Miehen lapsettomuuden tutkimuksessa selviää usein syy heikentyneeseen siemennesteeseen ja alentuneeseen hedelmöityskykyyn. Hormonivajauksessa saadaan hormonihoidolla hyviä tuloksia ja kiveskohjutapauksissa voidaan siittiöiden muodostusta elvyttää kirurgisella toimenpiteellä. Kiveskohjut voidaan tutkia tunnustelun ja ultraäänen avulla.

Monet tekijät vaikuttavat siittiöiden ja sperman laatuun

Siittiöiden määrää, muodostumista ja toimintaa heikentävät esimerkiksi tietyt kemikaalit, lääkkeet, nautintoaineet ja elämäntavat. Kiireestä johtuvalla stressillä voi myös olla ohimenevä, hedelmällisyyttä alentava vaikutus.

Säännöllinen tupakointi heikentää siittiöiden määrää ja laatua. Ne tupakoivat miehet, joilla on jo alun perin heikkolaatuinen sperma, näyttäisivät olevan herkkiä tupakan aiheuttamalle siittiöiden laadun heikkenemiselle. Runsaan alkoholinkäytön on todettu aiheuttavan häiriöitä kiveksen siittiönmuodostuksessa.

Siittiöiden hedelmöityskykyyn haitallisesti vaikuttavat lääkkeet tulee vaihtaa turvallisiin. Anaboliset steroidit, joita jotkut kehonrakentajat käyttävät, heikentävät siittiönmuodostusta ja johtavat jopa täydelliseen siittiökatoon.

Tarvittaessa avuksi hedelmöityshoidot

Erilaiset hedelmöityshoidot, kuten kohdunsisäinen inseminaatio, koeputkihedelmöitys ja siitä johdetut menetelmät ovat avuksi, kun siittöiden määrää ja laatua ei voida parantaa. Näistä tärkein on mikrohedelmöitys, jossa siittiö ruiskutetaan suoraan munasoluun. Se on ainoa hoito vaikeissa spermavioissa ja kun sperman laatu on todettu heikoksi. Jos siittiöt puuttuvat siemennesteestä kokonaan, niitä voidaan tietyissä tapauksissa kerätä suoraan kiveksestä tai lisäkiveksestä.

Miehestä johtuvan hedelmättömyyden hoito ja raskaustulokset ovat merkittävästi parantuneet viime vuosina, kun hedelmöityshoidot ovat kehittyneet.

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

Miehen lapsettomuus ja sen tutkiminen >>

Voinko itse vaikuttaa siittiöiden laatuun >>

Voiko lapsettomuus johtua miehestä >>

Elintapamuutosten vaikutukset hedelmällisyyteen >>

Jaa