Ykköskoti Uurainen tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista ja palveluasumista mielenterveyskuntoutujille.

Ykköskoti Uurainen soveltuu eri-ikäisille mielenterveyskuntoutujille, jotka hyötyvät aktiivisista kuntouttavista toimista. Yksikön tavoitteena on kuntoutumisen kautta mahdollistaa asukkaan siirtyminen palveluasumisesta tuettuun asumiseen ja sitä kautta omaan asuntoon. Kohderyhmänä ovat myös kuntoutujat, joiden toimintakyvyn haasteet edellyttävät pitkäkestoisempaa kuntoutusjaksoa itsenäisen arjessa selviytymisen tueksi ja pohjaksi.

Vastuuhenkilöt ja vapaiden asukaspaikkojen tiedustelut

Kerromme mielellämme lisää Uuraisten palvelukodin toiminnasta ja esittelemme kotia. Meiltä saat myös nopeasti tiedon asukaspaikkojen tilanteesta.

Yksikönjohtaja
Anne Vainonen
p. 040-4819542

Palvelujohtaja
Santtu Harjulehto
040-3530715

etunimi.sukunimi@mehilainen.fi

Yksikön yhteystiedot:

Ykköskoti Uurainen
Virastotie 1
41230 Uurainen
p. 044-5669550

Kodin sijainti ja esittely

 • Yksikkö sijaitsee Uuraisten keskustassa
 • Palvelut, kuten kauppa, apteekki ja pankki, ovat aivan vieressä
 • Ykköskoti Uuraisilla  on 19 asukaspaikkaa.
 • Kodissamme ruoan valmistuksesta vastaa oma kokki
 • Kodisaamme  on mahdollista turvallisessa ympäristössä harjoitella taitoja, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan. Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea arjen toiminnoissa.. Ykköskoti Uurainen tarjoaa asukkailleen kodikkaan ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen
 • Asukas voi kalustaa huoneensa omilla huonekaluillaan ja tavaroillaan. Peruskalusteet saa tarvittaessa myös yksiköstä. 
 • Asukkailla on käytössään yhteisiä oleskelutiloja, yhteinen ruokailutila, viriketila ja päivätoimintatila.

Ykköskoti Uuraisten toiminta

Kaikki toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Yksikössä järjestetään monipuolisesti aktivoivaa tekemistä asukkaan toiveiden ja voinnin mukaan. Kuntoutujalle annetaan palautetta toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymisestä. Kuntoutujalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään hänen kuntoutumistavoitteidensa ja toimintakykynsä mukainen tuen tarve. Yksikön viikko-ohjelma sisältää aamu- ja yhteisökokoukset sekä ryhmätoimintaa, joka pitää sisällään mm. liikunnallisuutta, sosiaalista toimintakykyä ja arjenhallintataitoja vahvistavia toimintoja.  Lisäksi on mahdollisuus osallistua työtoimintaan palvelukodin tiloissa.

Henkilökunnan erityisosaaminen

Henkilökuntamme osallistuu Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelmaan. Yksikössä on valmiudet ohjata sosiaalisen kognition ja toimintakyvyn kohenemiseen tähtääviä ryhmiä sekä kognitiivisia taitoja kehittävää tietokoneavusteista kuntoutusta. Henkilökunnalla on erityisosaamista psykiatrisesta hoitotyöstä sekä päivä- ja ryhmätoiminnan järjestämisestä. Päivitämme henkilökunnan osaamista erisisältöisillä säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Kuntoutusmenetelmät

Ykksökoti Uuraisilla käytössä olevat kuntoutusmenetelmät

 • Erilaiset kuntouttavat-, taitoja harjoittavat-, käden taidolliset-, ajanviete-, ja liikunnalliset ryhmät
 • Työtoiminta mm. erilaiset alihankintatyöt, työkokeilut yhteistyö yrityksissä
 • Yhteisökuntoutuksen menetelmät
 • Retki- ja virkistystoiminta
 • Sosiaalista kognitiota harjoittavat ryhmät
 • Cami-tietokoneavusteinen kognitioharjoittelu
 • Kuntoutusmittari

Muut yksiköt

Tutustu muihin mielenterveyskuntoutuksen palvelukoteihin >>

Jaa