Tähtirinne tarjoaa vahvasti ohjattua, yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaista ympärivuorokautista palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, kohderyhmänä erityisesti nuoret aikuiset. Tavoitteena on harjoitella turvallisessa ympäristössä itsenäisen elämän taitoja sekä auttaa nuorta kokonaisvaltaisesti eteenpäin elämässä. Asukkaan tukena on osaava ja koulutettu henkilökunta ympäri vuorokauden.

Tähtirinne sijaitsee Vantaan Louhelassa, jossa samassa kiinteistössä toimii myös vaativan tehostetun palveluasumisen Aurinkorinne sekä tehostetun palveluasumisen Kielorinne. Tämä mahdollistaa jokaiselle asukkaallemme tarkoituksenmukaisen ja riittävän tuen ja palvelun jatkumisen tutussa ympäristössä myös palvelutarpeen muuttuessa tai pitkittyessä.

YKSIKÖN SIJAINTI JA ESITTELY

 • 13 asukaspaikkaa ja yhteiset toimitilat yhdessä kerroksessa
 • sijainti keskeisellä paikalla Vantaan Louhelassa osoitteessa Louhelantie 10
 • lähin ruokakauppa on 50 metrin päässä ja kaikki keskeiset palvelut löytyvät 2 km säteeltä
 • hyvät kulkuyhteydet junalla ja bussilla ympäri pääkaupunkiseutua
 • jokaisella asukkaalla on oma kylpyhuoneella varustettu asunto, jonka he voivat halutessaan sisustaa ja kalustaa omilla huonekaluillaan
 • asukkaiden käytössä on runsaasti viihtyisiä oleskelu- ja ryhmätiloja sekä vehreä sisäpiha päivittäistä ulkoilua ja kesäistä puutarhaviljelyä varten.
 • tilat uudenaikaisia, mukavia, esteettömiä ja turvallisella tavalla kodinomaisia.
 • yksikkömme ovet ovat lukossa yleisen turvallisuuden vuoksi, mutta asukkaat pääsevät kulkemaan poleteilla omien tarpeiden mukaan.

ARKI TÄHTIRINTEESSÄ

 • toiminta yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaista
 • korostuu valmentava ote, jolla edistetään asukkaan siirtymistä tulevaisuudessa kevyemmän tuen piiriin mahdollisimman tavoitteellisella aikataululla
 • eteenpäin siirtymisen aikataulu ja kuntoutussuunnitelma on aina yksilöllinen
 • kuntouttava toiminta nivoutuu osaksi arkea, asukkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaisesti erilaisiin arjen askareisiin, kuten yksikön viihtyisyydestä huolehtimiseen
 • tuetaan nykyisissä opinnoissa ja kartoitetaan uusia koulutus-ja työllistymismahdollisuuksia
 • tarjoamme mahdollisuuden osallistua  työ- ja päivätoimintaan
 • keskeistä asukkaan voimavarojen esiin tuominen sekä yhteisöllisyyteen, vastuullisuuteen ja oma-aloitteisuuteen kannustaminen

HENKILÖKUNNAN ERITYISOSAAMINEN

 • osaava ja kouluttautunut henkilökunta paikalla vuorokauden ympäri
 • moniammatillinen työryhmä
 • koko henkilökunta kouluttautunut ja sitoutunut Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelmaan
 • koko henkilökunta on koulutettu aggressio- ja väkivaltatilanteiden ehkäisyssä ja hallinnassa tukevaan AVEKKI - menetelmään
 • hyödynnämme Mehiläisessä käytettyjä toimintakyvyn arviointimenetelmiä kuntoutuksen vaikuttavuuden ja asukkaiden kuntoutumisen edistymisen seurannassa ja arvioinnissa
 • vankka kokemus kohdata ja tukea nuoria moniongelmaisia kuntoutujia
 • päivitämme henkilökunnan osaamista säännöllisellä täydennyskoulutuksella

Ota yhteyttä

Meiltä saat nopeasti tiedon asukaspaikkatilanteesta ja mielellämme keroomme lisää toiminnastamme.

Anita Wülfing
Yksikön johtaja
puh. 050 5986902

Sami Ylitalo
Palvelujohtaja, pääkaupunkiseutu
puh. 040 659 2013

Yksikön yhteystiedot

Puhelinnumerot 020 7544 664, faksi 020 7544 661
Tähtirinne
Louhelantie 10
01600 Vantaa

Jaa