Ykköskoti Mäntylä tarjoaa mielenterveyskuntoutujille palveluasumista ja tehostettua palveluasumista Loviisan Liljendalissa, jonka lisäksi meillä on 7 tukiasuntoa Loviisan keskustassa. Tarjoamme myös tuetun asumisen palveluita kuntoutujille, jotka asuvat omissa kodeissaan.  Tarjoamme kuntoutujillemme myös ohjattua työtoimintaa.

Yhteystiedot

Yksikön esimies
Minna Silvasti-Myller
Puh. 040 523 1565

Yksikön yhteystiedot:

Ykköskoti Mäntylä
Puhelin: 019- 512 374 tai 050 330 4206
Hopomintie 461
07880 LOVIISA

Tuettu asuminen

Minna Silvasti-Myller
Puh. 040 523 1565

PALVELUMME

  • Tehostetun palveluasumisen yksikkömme Ykköskoti Mäntylä on toiminut Mäntyläkodin nimellä Liljendalissa vuodesta 1998 alkaen.  Ympärivuorokautisia tehostetun palveluasumisen paikkoja on 18 ja palveluasumisen paikkoja 2.
  • Asukkaidemme kuntoutustavoitteet ovat yksiköllisiä: osan kuntoutuksen päämääränä on siirtyminen vähemmän tuettuun ja itsenäisempään asumismuotoon, osalla painottuvat elämänlaadun keittymiseen, hyvinvointiin ja vakaaseen terveydentilaan liittyvät tavoitteet.
  • Ykköskoti Mäntylä tarjoaa kuntoutujilleen turvallisen, kodinomaisen ja virikkeellisen ympäristön, missä kuntoutujien on mahdollisuus ylläpitää sekä oppia arkipäivänaskareita ja sosiaalisia taitoja kuntoutumisen ohella. Henkilökunta ohjaa, opastaa ja tukee yksilöllisten tarpeiden mukaan.
  • Ympärivuorokautinen hoiva ja kuntoutus: kotimme ammattitaitoinen, koulutettu ja vankan työkokemuksen omaava henkilökunta on ympärivuorokautisesti paikan päällä vastaamassa kuntoutujien yksilöllisiin tarpeisiin.
  • Kuntoutus ja lomapaikat: ympärivuorokautisen hoidon ja tukiasukastoiminnan lisäksi Ykköskoti Mäntylällä on tarjottavanaan intervallipaikkoja mielenterveyskuntoutujille, jotka erinäisistä syistä johtuen tarvitsevat tilapäistä kuntoutusjaksoa kuntoutuksen edistämiseksi tai tuen tarpeen väliaikaisesti muuttuessa
  • Tuettu asuminen:, 7 tukiasuntoamme sijaitsevat Loviisan keskustassa, kaikkien palvelujen välittömässä läheisyydessä. Tukiasuntoon voi siirtyä joko palvelukodistamme tai suoraan psykiatrisesta sairaalasta.  Tukiasuntoon siirtyminen suunnitellaan yksilöllisesti ja tuki rakennetaan kuntoutujan kulloistenkin tarpeiden mukaan.
  • Tarjoamme myös tuetun asumisen ja kotikuntoutuksen palveluita kuntoutujan omaan kotiin.
  • Tarjoamme mahdollisuuden työtoimintaan kuntoutujillemme,. Työtoiminta on monipuolista ja se toteutuu yksikön ulkopuolella omistaa tiloissa. lisäksi työtoiminta voi toteutua myös alihankintayrityksen tiloissa tarpeen mukaan. Työtoiminta tarjoaa monipuolisen ja mielekkään työn kautta mahdollisuuden harjoittaa erilaisia taitoja, ottaa vastuuta ja saada kokemuksia toiminnasta erilaisissa tehtävissä ja ympäristöissä.
  • Työtoimintaa voidaan tarvittaessa järjestää myös yksikön ulkopuolisille päiväkävijöille.

TOIMINTAMME

Tehtävämme on tarjota asukkaillemme turvallinen yhteisöllinen ympäristö kuntoutumiseen ja mahdollistaa erilaiset toiminnalliset kokemukset. Palvelukokonaisuutemme luo edellytykset kuntoutumisen jatkuvuudelle – samat ihmiset tukevat kuntoutujaa koko prosessin ajan. Voimme rakentaa aidosti yksiköllisen palvelukokonaisuuden asukkaan tueksi.

Annamme mielenterveyskuntoutujalle hoivaa, huolenpitoa ja tukea ympärivuorokautisesti siten, että hän kuntoutuisi vähemmän tuettuun asumismuotoon tai hänen jo saavutettu toimintakykynsä ja elämänlaatunsa pysyisi yllä. Asumispalvelumme tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien elämänlaadun sekä toimintakyvyn kohentaminen ja ylläpitäminen.

Perustehtävämme onnistunutta toteutusta ohjaavat yhteisesti sovitut periaatteet sekä arvot, yksilöllisyys, hoidon jatkuvuus, turvallisuus sekä yhteisöllisyys.

HENKILÖKUNTAMME

Henkilökuntamme koostuu mielenterveystyön ja sosiaalialan rautaisista ammattilaisista. hoitoalan ammattilaisesta: Hoitohenkilökunnan lisäksi Mäntyläkodissa työskentelee työtoiminnanohjaaja sekä keittiötyöntekijä. Sopimuksen mukaisesti käytössä ovat myös lääkäripalvelut.

Jaa