Kukkolan palvelukoti Hausjärven, Oitin keskustassa tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua nuorille, aikuisille ja iäkkäimmille mielenterveyskuntoutujille, joilla voi olla lisäksi päihteiden käyttöä tai kehitysvamma.

Yksikkö toimii kahdessa kerroksessa. Yläkerrassa tarjotaan kuntoutusta nuorille ja aikuisille kuntoutujille, joiden tavoitteena on kuntoutua itsenäiseen asumiseen ja osalliseksi yhteiskuntaamme. Alakerrassa on kuntoutusta iäkkäimmille kuntoutujille ja muille pidempää palveluasumista tarvitseville. Meille on mahdollista tulla arviointijaksolle, jonka aikana kartoitamme mitä palveluja asiakas kokonaisuudessaan tarvitsee.

Kodin sijainti ja esittely

 • Kukkola sijaitsee Hausjärvellä, Oitin keskustassa
 • Kaikki peruspalvelut ovat Kukkolan ulottuvilla
 • Kukkola on hyvien kulkuyhteyksien varrella ja mm. juna-asemalle pääsee kävellen. Riihimäelle matkaa on n. 20 km ja Lahteen n. 45 km.
 • Tilat sijoittuvat kolmeen kerrokseen ja ne on kunnostettu yhdessä kuntoutujien kanssa.
 • Kukkolassa on yhteensä 23 asukaspaikkaa
 • Henkilökuntamme on paikan päällä klo 7- 21 ja muina aikoina henkilökuntamme tavoittaa tarvittaessa puhelimitse.

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea arjen toiminnoissa. Kukkolassa on mahdollista harjoitella itsenäisen elämän taitoja monella eri tavalla. Pystymme hyödyntämään ympärillämme olevia palveluja ja harjoittelemaan päivittäisten asioiden hoitamista.

Asukkaan oma koti

Kukkola on yhteisöllinen ja viihtyisä asuinpaikka kuntoutujille. Meillä kuntoutujat saavat osallistua niin oman elämänsäkin kuin koko yhteisön arjen suunnitteluun.

 • Jokaisella asukkaalla on käytössään oma huone.
 • Yhteiset tilat on kunnostettu yhdessä kuntoutujien kanssa
 • Asukas voi kalustaa huoneensa omilla huonekaluillaan tai huone voidaan sisustaa myös Kukkolan huonekaluilla.
 • Yhteisiä tiloja on käytössä runsaasti. Jokaisesta kerroksesta löytyy oma pieni keittiö, sekä lisäksi Kukkolassa on yksi yhteinen ruokala. Oleskelu ja ryhmätilojen lisäksi Kukkolassa on rakennettu aistihuone rentoutumista varten.
 • Sauna sijaitsee erillisessä rakennuksessa aivan Kukkolan vieressä.

Toiminta Kukkolassa

Kuntoutujiemme arkea rytmittää monipuolinen päivä-, ryhmä-, ja työtoiminta, jota arvioidaan säännöllisesti kuntoutujien tavoitteiden mukaisesti.

Toimimme yhteistyössä lähellä olevien palvelukotien kanssa. Esimerkiksi työtoiminnassa käymme Tervakoskella työkeskuksessa, jonne kuljemme palvelukodin autolla.

Jokaiselle kuntoutujallemme tehdään yksilöllinen viikko- ohjelma, joka pohjautuu yhdessä laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.

Toimintamme perustuu yhteisökuntoutuksen periaatteelle, ja kuntoutujamme osallistuvat mm. aamukokouksiin, yhteisökokouksiin ja vastuuryhmään päättämään omista ja koko yhteisön asioista.

Henkilökunnan erityisosaaminen

Henkilökuntamme on osallistunut Mehiläisen yhteisöhoidon koulutukseen sekä olemme käyneet AVEKKI-koulutuksen. Osalla työntekijöistämme on lisäksi psykiatrisen hoidon erityisammattitutkinto tai johtamisen erityisammattitutkinto.

Ohjaajillamme on lisäksi erityisosaamista mm.

 • päihdekuntoutuksesta
 • nuorisotyöstä
 • kognitiivisten taitojen harjottamisesta
 • oireidenhallinnasta
 • kehitysvammaisuudesta ja autismista
 • perhetyöstä
 • elämyspedagogiikasta
 • rentoutusmenetelmistä.

Päivitämme henkilökuntamme osaamista säännöllisesti.

Vastuuhenkilöt ja vapaiden asukaspaikkojen tiedustelut

Tervetuloa meille Kukkolaan tutustumaan toimintaamme ja tiloihimme. Vastamme mielellämme myös puhelimitse tiedusteluihin

Mari Huttunen
Yksikön esimies
puh. 040 744 7381

Kirsi Pellinen
Palvelujohtaja
puh. 050 567 3554

Yksikön yhteystiedot

Keskustie 14,
12100 Oitti
puh. 040 848 6017

Muut yksiköt

Tutustu muihin mielenterveyskuntoutuksen palvelukoteihin >>

Jaa