Ykköskoti Kaunisharju tarjoaa monipuolisia asumis- ja kuntoutuspalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Lahdessa.  Ykköskoti Kaunisharjussa voidaan rakentaa yksilöllisiä kuntoutuspolkuja ja yksilöllisiä kuntoutusratkaisuja eri elämänvaiheissa oleville kuntoutujille erilaisiin tuen ja avun tarpeisiin. Palvelumme soveltuvat eri-ikäisille mielenterveyskuntoutujille, jotka hyötyvät aktiivisista kuntouttavista toimista.

Vastuuhenkilöt ja vapaiden asukaspaikkojen tiedustelut

Tervetuloa mukaan Ykköskoti Kaunisharjun aktiiviseen ja asukaslähtöiseen toimintaan. Kerromme mielellämme lisää yksiköstä, toimintatavoista, sosiaalisesta kuntoutuksesta sekä kuntoutusmahdollisuuksista meillä

Tuija Ahtikari
Yksikönjohtaja
puh. 040 761 9981

Kirsi Pellinen
Palvelujohtaja

Työtoiminta:

Juha Korppinen
Sosiaalisen kuntoutuksen vastaava
puh. 020 754 4642

Opiskelija-asiat

Aapo Vaattovaara
Ohjaaja, opiskelija-asiat
puh. 0207544630

Yksikön yhteystiedot

Puhelinnumero 020 7544 630, faksi 020 7544 631

Katsastajankatu 16
15800 Lahti

Kodin sijainti ja esittely

 • Ykköskoti Kaunisharju on avattu elokuussa 2006
 • Yksikkö sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Lahden Kärpäsen kaupunginosassa
 • Ykköskoti Kaunisharjussa on 42 palveluasumisen ja 20 tuetun asumisen paikkaa. 12 palveluasumisen paikoista on suunnattu nuorille (18-29v) kuntoutujille.
 • Lisäksi tarjoamme monipuolista työtoimintaa Sopenkorven työkeskuksessa.
 • Kotimme ympäristö on rauhallinen, mutta palvelut löytyvät läheltä. Lisäksi yksikkö sijaitsee julkisen liikenteen reitillä.

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea arjen toiminnoissa. Tuettu asuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on tavoitteena itsenäinen asuminen. Kaunisharjun tuetussa asumisessa pääsee turvallisessa ympäristössä harjoittelemaan taitoja, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan.

Asukkaan oma koti

Ykköskoti Kaunisharju tarjoaa asukkailleen kodikkaan ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen.      

 • Asuminen toteutuu soluasunnoissa joissa kaikissa on wc, suihkutilat ja viihtyisää yhteistä oleskelutilaa.
 • Asuminen toteutuu tavallisessa kerrostalossa
 • Asukas voi halutessaan kalustaa huoneensa omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Peruskalusteet saa kuitenkin myös Kaunisharjusta.
 • Asukkailla on käytössään yhteisiä oleskelutiloja, yhteinen ruokailutila, pyykkitupa ja saunaosasto.

Toiminta Ykköskoti Kaunisharjussa

Kaikki toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Ykköskoti Kaunisharjussa järjestetään monipuolisesti aktivoivaa tekemistä asukkaan toiveiden ja voinnin mukaan. Viikko-ohjelmamme sisältää yhteisökokoukset ja asukkaista koostuvan vastuuryhmän kokoontumiset sekä muun muassa liikunnallisuutta, sosiaalista toimintakykyä ja arjenhallintataitoja vahvistavaa ryhmätoimintaa sekä kuntouttavaa työtoimintaa työkeskuksessa ja palvelukodilla.

Kuntouttava palveluasuminen

 • Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea arjen toiminnoissa.
 • Palveluasumisen tavoitteena on kuntoutumisen kautta mahdollistaa asukkaan siirtyminen palveluasumisesta valmennusasumiseen ja sieltä tuettuun asumiseen sekä tätä kautta itsenäiseen asumiseen ja kohti omaa kotia.
 • Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen ja joustava kuntoutussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan yhteistyössä kuntoutujan.
 • Ykköskoti Kaunisharjun henkilökunta on paikalla 7-21 välillä, muina aikoina työntekijät tavoitettavissa päivystyspuhelimesta

Kuntouttava palveluasuminen – nuoret

 • 12-15 asukaspaikkaa mielenterveyskuntoutujille tarkoitetussa omassa rapussa. Nuorten palveluasuminen on suunnattu lähinnä 18-29 -vuotiaille kuntoutujille, joilla on tavoitteita tai suunnitelmia suhteessa itsenäiseen asumiseen, ammatilliseen koulutukseen, työllistymiseen tai oman itsenäisen aloittamiseen.
 • ikähaarukka on joustava, ikää merkittävämpää on se onko kuntoutujalla ”nuoren elämäntilanne” ja samansuuntaisia tavoitteitta kuin muillakin nuorten rapun asukkailla.
 • Nuorille kuntoutujille suunnitellaan oma yksilöllinen kuntoutumispolku joka alkaa asumisesta Kaunisharjun omassa nuorten yksikössä.
 • Nuorten tuettu asuminen on itsenäisen asumisen ja arjenhallinnan opettelua yhteisöllisesti, kuitenkin siten että nuoren omat tavoitteet, tarpeet ja toiveet ohjaavat kuntoutusprosessia
 • teemme vahvaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa ja meillä on kuntoutujien tarvitsemien muiden palveluiden kannalta hyvä ja toimiva yhteistyöverkosto.

Tuettu asuminen

 • Tarjoamamme tuettu asuminen toimii askelmana itsenäisempään asumiseen tai tarvittaessa voi mahdollistaa asukkaalle mahdollisimman itsenäisen mutta turvallisesti tuetun asumismahdollisuuden kun varsinaista palvelukotiasumista ei tarvita.
 • Tuetussa asumisessa harjoitellaan yksilöllisesti, asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan niitä arjen taitoja, joissa hän tarvitsee tukea.
 • Tuettu asuminen voidaan myös järjestää kotikuntoutuksena kuntoutujan omaan asuntoon.

Työtoiminta

 • Työtoiminta toteutuu Sopenkorvessa työkeskuksessa, kävelymatkan päässä palvelukodilta
 • Työtoiminta voidaan toteuttaa alihankintatyönä työkeskuksessa, erilaisina huolto- ja kunnossapitotöinä tai mahdollisuuksien mukaan työharjoitteluna eri yrityksissä.
 • Työtoiminta voidaan toteuttaa sekä osana asumispalvelua että avopalveluna

 

Henkilökunnan erityisosaaminen

Koko henkilökuntamme osallistuu Mehiläisen yhteisökuntoutusta kehittävään  koulutusohjelmaan. Yksikössämme käytetään sosiaalisen kognition parantamiseen tähtääviä terapiaryhmiä  sekä kognitiivisia taitoja kehittävää tietokoneavusteista kuntoutusta. Koko henkilökunnalla on konflikti- ja ristiriitatilanteiden hoitamiseen valmentava AVEKKI – koulutus, sekä sosiaali- ja terveystoimialan turvakortti ja hygieniapassi.  Henkilökunnalla on myös päihdeosaamista sekä osaamista oikeuspsykiatristen asukkaiden kuntoutukseen liittyen. henkilökunnan täydennyskoulutus on säännöllistä ja monipuolista.

Ykköskoti Kaunisharju vastaanottaa mielellään myös opiskelijoita joita yksikössä ohjataan ympäri vuoden. Henkilökunnalla on osaamista myös opiskelijoiden ohjaukseen sekä tutkintosuoritusten näytön vastaanottajakoulutus.

Jaa