Mielenterveyspalveluiden Ykköskoti Huuna tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista ja tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille.

Ykköskoti Huuna soveltuu aikuisille mielenterveyskuntoutujille, joilla voi olla myös somaattisia vaivoja. Kotimme tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden edetä palvelukotiasumisesta aina kotiin vietäviin palveluihin saakka. Toimintamme tavoitteena luoda asukkaalle turvallinen ja yhteisöllinen kuntoutumisen polku mahdollisimman yksilöllisin tukitoimin kannustavassa ympäristössä.

Vastuuhenkilöt ja vapaiden asukaspaikkojen tiedustelut

Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme ja esittelemme tiloja. Meiltä saat myös nopeasti tiedon asukaspaikkojen tilanteesta.

Anneli Lappavirta
Yksikön esimies
puh. 020 7544 422 tai 050 5916 720

Kirsi Pellinen
Palvelujohtaja
puh. 050 5673 554

Yksikön yhteystiedot

Puhelinnumero 020 7544 420
Työkeskus puh. 020 7544 432

Saunavahdintie 2
12400 TERVAKOSKI

Kodin sijainti ja esittely

  • Ykköskoti Huuna on kolmessa eri pisteessä toimiva kokonaisuus.
  • Kotimme sijaitsee Tervakoskella kävelymatkan päässä Tervakosken keskustasta.
  • Kodissamme on 16 palveluasumisen ja 16 tuetun asumisen paikkaa.=
  • Ykköskoti Huuna tarjoaa asukkaille työtoimintaa omassa työkeskuksessa tai virikkeellistä kuntoutusta Paja- toimintana henkilöille joille työkeskustoiminta ei vielä ole ajankohtaista.
  • Pihapiirimme on rauhallinen, ja puitteet ulkoiluun ovat hyvät.

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea arjen toiminnoissa. Tuettu asuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on tavoitteena itsenäinen asuminen. Huunan tuetussa asumisessa pääsee osaavan henkilökunnan avustuksella harjoittelemaan taitoja, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan. 

Asukkaan oma koti

  • Huuna tarjoaa asukkailleen oman huoneen ja yhteisöllisen ympäristön Saunavahdintiellä Pikku-Huuna sijaitsee noin 200 m päässä päärakennuksista ja tarjoaa asteen itsenäisemmän asumisen mahdollisuuden omakotitalomaisessa asumismuodossa. Kirkkotiellä Tervakosken keskustassa Ykköskoti Huuna toteuttaa räätälöityä tuettua asumista niille kuntoutujille jotka harjoittelevat jo itsenäistä asumista omassa asunnossa. Tuetussa asumisessa työntekijät käyvät asukkaan luona vain sovitusti ja koko kuntoutumisprosessi räätälöidään asukkaan tarpeiden mukaan.
  • Asukas voi halutessaan kalustaa huoneensa omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Peruskalusteet on saatavana tarvittaessa myös meiltä.

Toiminta Ykköskoti Huunassa

Toimintamme perusajatuksena on toiminnallinen ja kuntouttava arki. Arkea eletään yhdessä ja jokaisella on omat vastuualueensa joista he vastaavat päivittäin. Päivät suunnitellaan asukkaan tarpeista käsin ja räätälöidään aina yksilöllisesti jokaiselle erikseen. Asukas asettaa itselleen tavoitteet joita arvioidaan kuukausittain kuntoutusmittarin avulla. Lisäksi jokaisella on kuntoutussuunnitelma joka laaditaan ½vuodeksi ja siinä olevia tavoitteita peilataan kuntoutusmittarin täytön yhteydessä asukkaan arjen suoriutumiseen.

Työkeskus tarjoaa mahdollisuuden alihankintatöihin, Pajassa harjoitellaan arjen taitoja ja tehdään myyntiin pienimuotoisia tuotteitta mm. avainnauhoja ja koreja. Kuntoutumista täydentävät erilaiset ryhmät ja kognitiiviset harjoitteet. Tavoitteena on tarvittaessa löytää asukkaalle työtä myös palvelukodin ulkopuolelta.

Viikko-ohjelmaan kuuluu yhteiset ruokailut, yhteisökokoukseen ja aamupiiriin osallistuvat asukkaat ja henkilökunta yhdessä muihin toimintoihin ja ryhmiin asukkaat osallistuvat oman viikko-ohjelman mukaisesti.

Yksikkö järjestää erilaisia retkiä sosiaalisen kuntosuksen suunnitelman mukaan. Yhdessä käydään suunnitellusti myös konserteissa tai muissa mielekkäissä tapahtumissa joita oma lähiseutu tarjoaa.

Henkilökunnan erityisosaaminen

Koko henkilökuntamme on käynyt Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelman. Yksikössä on valmiudet vetää sosiaalisen toimintakyvyn kohenemiseen tähtääviä Scit-ryhmiä sekä kognitiivisia taitoja kehittävää tietokoneavusteista kuntoutusta. Henkilökunnalla on Avekki – koulutus. Henkilökunta panostaa myös päihdeasiakkaiden kuntouttamiseen yksikössä. Käytämme myös draamamenetelmiä asukkaiden kuntouttamisessa, erilaisia taideryhmiä ja rentoutusta. Päivitämme henkilökunnan osaamista säännöllisellä täydennyskoulutuksella.

Jaa