Tyttö nauraa pojan reppuselässä
Needs review

Mehiläisen mielenterveyspalveluissa on monipuolisesti erilaisia asumisen muotoja. Paras ratkaisu etsitään aina yksilöllisesti.

Kuntouttava palveluasuminen

Kuntoittava palveluasuminen on intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntoutusta kuntoutujille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista henkilökunnan läsnäoloa. Asumispalvelun tavoitteena on itsenäinen asuminen ja mahdollisimman korkea elämänlaatu. Henkilökunta on paikalla klo 7–20. Muina aikoina asukkaita palvelee puhelinpäivystys.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminenon tukea arjessa ja läsnäoloa ympärivuorokautisesti. Tehostettu palveluasuminen on suunnattu asiakkaille, jotka ovat vaikeasti toimintarajoitteisia, oireilevia tai muuten paljon tukea tarvitsevia. Tavoitteena on kuntoutumisen käynnistyminen ja turvata riittävä tuki sujuvalle edistymiselle.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen tarkoittaa yksilöllistä tukea ja ohjausta kuntoutujan itsenäiseen asumiseen. Tuettu asuminen voidaan toteuttaa kotikuntoutuksena omaan asuntoon ja palveluntuottajan järjestämään tukiasuntoon sekä määräaikaisena valmennusasumisjaksona palveluntuottajan asuntoon. Tuen määrä ja sisältö on yksilöllisesti rakennettavissa. Tarvittaessa asukkailla on käytössään 24h päivystyspalvelu.

Valmennusasuminen

Valmennusasuminen on järjestelmällistä asumiskuntoutusta erillisessä asunnossa palvelukodin yhteydessä. Valmennusasuminen on tehostettua itsenäisen elämän harjoittelua, jonka tavoitteena on siirtyminen omaan asuntoon tai muuhun itsenäisempään asumismuotoon. Valmennusjakson tavoitekesto on enimmillään  yksi vuosi. Palvelu on tarjolla mm. Hämeenlinnassa ja Vantaalla.

Sopiva asumismuodon valinta arviointijaksolla

Arviointijakson aikana selvitämme, millainen asumismuoto kuntoutujalle parhaiten sopii.
Arvioimme asukkaan tarvittavan tuen laatua ja määrää ja samalla tutkimme mitkä aktiivisenkuntoutuksen keinot voisivat tukea asiakasta kuntoutumisessa parhaiten.

Arvioinnin tukena käytämme Mehiläisen kuntoutusmittaria ja muita arviointimenetelmiä ja kartoituksia.  Arviointijakso on kahden kuukauden mittainen, mutta se voidaan toteuttaa myös yhden kuukauden mittaisena.
 

Jaa